Anàlisis comparatiu de la legislació en educació de la Segona República i el Primer Franquisme (1931-1959)

Show simple item record

dc.contributor Albero Santacreu, Daniel José
dc.contributor.author Gual Romero, Marina
dc.date.accessioned 2017-11-17T10:27:58Z
dc.date.available 2017-11-17T10:27:58Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3470
dc.description.abstract [cat] La Segona República espanyola (1931 – 1939) i el Primer Franquisme (1939 – 1959) són dues etapes històriques importants i rellevants què compten amb dos models extremadament diferents en quant a educació es tracta. El sistema educatiu de la II República, aïllat i allunyat completament de l’església i de qualsevol religió, persegueix un únic objectiu, disminuir la tassa d’analfabetisme del país de l’època creant, a l’hora, una societat lliure i democràtica gràcies a l’Escola Única. En quant al sistema educatiu del Primer Franquisme, l’església ocupa un paper important sent l’amo de qualsevol tipus d’ensenyament, ja sigui formal, informal, de secundària o primària. Acompanyat sempre, l’ensenyament de l’època, dels valors de l’Església, Pàtria i Nacionalisme, pretén preparar als nens per a defendre els seu país, substituint la intel·ligència aconseguida durant la Segona República per les armes i la força del règim totalitari de Franco dins l’Escola Nacional. Ambdós sistemes educatius compten amb lleis oposades, interessants per a poder conèixer les avenços i els retrocessos del nostre país al llarg de la història i per a comprendre els canvis sobtats que patí l’educació en qüestió de poc temps. ca
dc.description.abstract [eng] The Second Spanish Republic and the First Franco are two important and relevant historical stages which have two extremely different models in terms of educations is. The education System of the Second Republic, isolated and completely away from the church and any religion, pursues only one goal, reduce the cup of illiteracy in the country by creating a free and democratic society due to the Unique School. As for the educational System of the First Franco, the church plays an important place, being the owner of any type of education, whether formal, informal, primary or secondary. Being, teaching at the time, accompanied by values of the Church, Homeland and Nationalism aims to prepare children to defend their country, replacing the intelligence gained during the Second Republic by force and strength Franco’s totalitarian regime in National School. Both education systems have got conflicting laws, interesting to be able to know the progress, the developments and setbacks of our country throughout history and to understand the sudden changes that education suffered within a short time. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Anàlisis comparatiu de la legislació en educació de la Segona República i el Primer Franquisme (1931-1959) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació ca
dc.subject.keywords Segona República ca
dc.subject.keywords Franquisme ca
dc.subject.keywords Escola Única ca
dc.subject.keywords Escola Nacional ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics