Els jocs populars i tradicionals de les Illes Balears: una eina matemàtica

Show simple item record

dc.contributor Ruiz Aguilera, Daniel
dc.contributor.author Seguí Tugores, Marc
dc.date.accessioned 2017-11-17T11:15:22Z
dc.date.available 2017-11-17T11:15:22Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3474
dc.description.abstract [cat] El present treball mostra com es pot treballar l’àrea de les Matemàtiques a través de l’activitat física, amb la finalitat d’impartir l’ensenyança de les Matemàtiques, de manera transversal, amb l’àrea d’Educació Física. La intencionalitat d’aquest, és la de demostrar que l’activitat física pot potenciar la comprensió de les matemàtiques, al mateix temps que es treballen intencionadament continguts d’ambdues matèries, és a dir, de com es pot aprendre a fer matemàtiques dintre d’un món més lúdic. Per tant, no només es veurà reflectida la transversalitat que suposa aquesta proposta, sinó que a més a més, ens exposarà els continguts curriculars treballats tant d’una assignatura com de l’altra. Per això, el propòsit d’aquest document, és relacionar els aspectes més matemàtics amb els aspectes més lúdics per tal d’aconseguir la motivació de l’alumnat. Per a poder-ho dur a terme, els jocs populars i tradicionals de les Illes Balears, seran el tema elegit a l’hora de treballar els continguts matemàtics. Tota la informació aportada en aquest treball, es trobarà contrastada amb múltiples teories, així com amb experiències viscudes. Per a aquesta darrera, es comptarà amb vivències en escoles i amb entrevistes a professorats. ca
dc.description.abstract [eng] This document shows how you can work mathematics area trough physical activity, in order to impart the teaching of mathematics with the area of physical education. The intentionality is to show that physical education can promote understanding of maths, while you work issues of both subjects, in other words, how we can learn to do maths within a more playful. So, not only will be reflected the mainstreaming, in this document will present the curriculum aspects as a subject on the other. Therefore, the purpose of this work is to relate the mathematical aspects with the more playful aspects to achieve the motivation of students. To carry out it, the popular games of Balearic Islands, will be the topic to work mathematics aspects. All information will be contrast with many theories, as well as with experiences. There will be experiences in schools and interviews to teachers. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Els jocs populars i tradicionals de les Illes Balears: una eina matemàtica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords matemàtiques ca
dc.subject.keywords activitat física ca
dc.subject.keywords transversalitat ca
dc.subject.keywords jocs populars ca
dc.subject.keywords motivació ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics