El musicograma: un recurs per a l’ensenyament de la música en l'Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Gelabert Gual, Llorenç
dc.contributor.author Garduño Vidal, Joan Antoni
dc.date.accessioned 2017-11-17T12:15:12Z
dc.date.available 2017-11-17T12:15:12Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3491
dc.description.abstract [cat] Normalment sempre trobem alumnes que tenen problemes dintre de l´àrea musical, gairebé en la majoria dels casos això passa perquè o encara no s´han iniciat en aquesta àrea o bé perquè tenen dificultats per a la comprensió dels continguts. Per això, aquest treball es centra en la presentació de l'ús dels musicogrames com a recurs facilitador de cara a l'ensenyament de la música dintre de les classes d'educació primària. Això és possible gràcies a les característiques que tenen els musicogrames, com són: crear la motivació, donar peu a la imaginació, facilitar la possibilitat d´obtenir un context més significatiu. Per això, aquest recurs és un mitjà d´aprenentatge ideal on la intervenció activa dels alumnes és molt important. Per tant, la meva proposta didàctica consistirà en presentar dues unitats didàctiques, on es farà l´ús d´aquest recurs a través d´activitats al llarg de les sessions de l´assignatura de la música, amb la finalitat de treballar els diferents conceptes musicals d´una manera diferent, amb la intenció de que tots els alumnes puguin millora el seu aprenentatge musical ca
dc.description.abstract [eng] Usually always we find students that have problems within of musical area, almost in the majority of the cases this happens because still no have initiated in this area or because have difficulties for the understanding of the contents. Therefore, this work centres in the presentation of the use of the musicgrams as a resource facilitator of expensive to the education of the musician within of the classes of primary education. This is possible thanks to the characteristics that have the musiograms, how sleep: create the motivation, give foot to the imagination, facilitate the ease of possibility obtain a more significant context. Therefore, this resource is an ideal means of learning where the active intervention of the students is very important. Therefore, my didactic proposal will consist in presenting two didactic units, where will do use this resource to through activities along the sessions of subject of the music, with the purpose to work the different musical concepts different way, with the intention of that all the students can improve his musical learning. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title El musicograma: un recurs per a l’ensenyament de la música en l'Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació primària ca
dc.subject.keywords educació musical ca
dc.subject.keywords pedagogia musical ca
dc.subject.keywords didàctica musical ca
dc.subject.keywords musicograma ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics