La família i la seva implicació en el desenvolupament del llenguatge

Show simple item record

dc.contributor Aguilar Mediavilla, Eva María
dc.contributor.author Comas Mayans, Inmaculada
dc.date.accessioned 2017-11-17T12:32:05Z
dc.date.available 2017-11-17T12:32:05Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3494
dc.description.abstract [cat] En el següent treball de fi de grau, s'exposa el motiu pel qual l'entorn familiar suposa el principal motor d'aprenentatge lingüístic, sent aquest el primer grup social al que pertany l'ésser humà i on es donen unes característiques biològiques, de pertinença, d'interacció i d'afecte exclusives. A més, s'analitza com certs aspectes que configuren la família incideixen en el procés d'adquisició. Els aspectes que es presenten es centren al voltat de la classe social; característiques parentals, com són l'estil educatiu i la qualitat lingüística; i el tipus d'estructura familiar. Finalment, mitjançant l'escala Observation for Measurement of the Environment (H.O.M.E), el Test de Matrius Progressives Raven i la prova Clinical evaluation of language Fundamentals (CELF), es realitza un estudi de casos per tal d'extreure conclusions sobre com aquests factors han pogut impactar el desenvolupament lingüístic dels infants ca
dc.description.abstract [eng] The following thesis explains why the family represents the main key of language learning, being the first social group where the human belongs and where the biological, membership, interaction and affection characteristics are given. It also discusses how certain aspects that make up the family affect the process of learning. The issues presented are basically around social class; parental characteristics like the kind of education and quality language; and the type of family structure. Finally, using the scale Observation for Measurement of the Environment (HOME), the Raven Progressive Matrices Test Clinical evaluation and testing of language Fundamentals (CELF), a study of cases is done to draw conclusions on how these factors could have an impact on language development of children. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La família i la seva implicació en el desenvolupament del llenguatge ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords entorn familiar ca
dc.subject.keywords desenvolupament del llenguatge ca
dc.subject.keywords característiques familiars ca
dc.subject.keywords classe social ca
dc.subject.keywords estimulació ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record