Revaloritzem les emocions i eduquem-les. La realitat del CEIP Sant Miquel

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Cabrer Mas, Bàrbara
dc.date.accessioned 2017-11-17T12:57:28Z
dc.date.available 2017-11-17T12:57:28Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3500
dc.description.abstract [cat] Les emocions són un aspecte clau en el creixement personal. S'ha demostrat que els aspectes cognoscitius i afectius no es poden separar, de manera que l'educació emocional és també una responsabilitat de l'escola i no només de la família. D'acord amb les dades obtingudes amb l'estudi qualitatiu realitzat, una metodologia activa que respon a les necessitats emocionals dels alumnes, com la del CEIP Sant Miquel, aporta beneficis a la predisposició dels alumnes per aprendre i afavoreix el seu desenvolupament integral. D'aquesta manera, el propòsit d'aquest treball és conscienciar sobre la necessitat d'educar les emocions a l'escola i aportar evidències de com aquest fet es pot fer possible, tot mostrant la realitat d'aquest centre ca
dc.description.abstract [eng] The emotions are the key to growth as a person. It has been demonstrated that the cognitive and the emotional cannot be separated and this is way, emotional education is also a responsibility of schools and not just for the family. According to the information that has been obtained through the qualitative study, an active methodology which meets the emotional needs of the pupils, like the one in CEIP Sant Miquel, provides benefits to the pupils' predisposition to learn and helps them to obtain a comprehensive development. Therefore, the purpose of this work is to make people aware of the necessity to educate the emotions in the school and to provide evidence of how it can be achieved. This school provides a real example of emotional education in action. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Revaloritzem les emocions i eduquem-les. La realitat del CEIP Sant Miquel ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords emocions ca
dc.subject.keywords educació emocional ca
dc.subject.keywords metodologia activa ca
dc.subject.keywords intel·ligència emocional ca
dc.subject.keywords desenvolupament integral ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record