Els pares opinen sobre l’educació dels alumnes NEE i DEA a les escoles

Show simple item record

dc.contributor De la Iglesia Mayol, Begoña
dc.contributor.author Rullan Carbonell, Aina
dc.date.accessioned 2017-11-20T08:38:07Z
dc.date.available 2017-11-20T08:38:07Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3535
dc.description.abstract [cat] Aquest Treball de Fi de Grau consisteix en l’elaboració d’una enquesta perquè, a partir d’ella, es vol arribar a un objectiu general que és conèixer les opinions dels pares respecte a les tasques i feines que realitzen els seus fills a l’escola. L’opinió que més interessa és aquella de les famílies que tinguin algun fill amb Necessitats Educatives Especials i/o Dificultats Específiques d’Aprenentatge. Per això, aquest projecte constarà de quatre punts principals que són: l’enquesta, la recol·lecció de respostes, treure estadístiques amb les respostes i, finalment, extreure conclusions per així donar unes propostes de millora. Aquestes propostes de millora serviran per a que tot l’alumnat d’un mateix grup estigui content amb les tasques que es fan durant l’horari escolar i, a més a més, que tots estiguin satisfets amb les seves tasques. Es durà a terme aquesta feina de coneixença de les opinions, perquè durant el meu període de pràctiques, em vaig trobar amb situacions que no em van agradar o no em van semblar correctes, d’aquí que vulgui saber què saben els pares i, amb el que ells saben, tenir-ne constància. Després de tot això, s’arribarà a una conclusió i veurem com els pares volen escoles inclusives, tot i que reconeixen que han de millorar certs aspectes. Finalment, dir que les propostes de millora seran ensenyades als centres escolar col·laboradors per tal que tinguin més material didàctic, ja sigui informàtic o manipulable. ca
dc.description.abstract [eng] This Final Project Degree consist in make a survey because, from now on, I want to get the general objective is to know the views of parents regarding the tasks they perform their children in school. The opinion that most interests is that of families with children with Special Education Needs and/or Specific Learning Difficulties. For this reason, this project has four main points: the survey grouping responses, make statistics responses and, finally, conclusions to create some improvements. Also, the improvements proposals will assist all students are happy and satisfied with their homework. This theme was chosen because during practice I found situations I didn’t like me or that weren’t correct. So, what do parents know? I want to have that record. After all this, you came to a conclusion and see how parents want inclusive schools, but they recognize that this kind of schools have to improve. Finally, I need to say that improvement proposals will be taught to the contributors schools, in order to have more teaching materials, whether computers or manipulated ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Els pares opinen sobre l’educació dels alumnes NEE i DEA a les escoles ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació ca
dc.subject.keywords escola ca
dc.subject.keywords pares ca
dc.subject.keywords opinió ca
dc.subject.keywords propostes de millora ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics