Les Biblioteques Escolars

Show simple item record

dc.contributor Valriu Llinàs, Caterina
dc.contributor.author Manera Salom, Carles
dc.date.accessioned 2017-11-20T10:07:30Z
dc.date.available 2017-11-20T10:07:30Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3567
dc.description.abstract [cat] A tots els centres d’educació, independentment de los modalitats formatives que hi trobem, la biblioteca escolar suposa una eina molt important no només pels alumnes, sino per tota la comunitat escolar. L’objectiu principal d’aquests espais és proporcionar una educació de qualitat des d’edats primerenques, introduint la biblioteca en la vida quotidiana dels agents que formen part de la institució. És per això que en aquest treball es realitza un estudi de seguiment profund del seu funcionament a nivell europeu, estatal i provincial, per determinar la implicació que tenen els organismes responsables, i així identificar les mancances que les caracteritzen per a poder, a través d’una proposta de millora, establir les possibles solucions en un dels centres de la nostra Comunitat Autònoma que proporcionin un èxit major en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] In all schools, regardless of training methods that we find, the school library is a very important tool not only for students, but for the whole school community. The main objective of these spaces is to provide a quality education from early age, entering the library in the daily life of the agents who are part of the institution. That is why in this work is carried out a study of intense follow-up of its operation at the European level, national and provincial, to determine the involvement of the responsable agencies, and so identify the deficiencies that characterized to be able, through an improvement project, to establish the possible solutions in one of the schools in our region that provide a greater success in the process of teaching and learning. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Les Biblioteques Escolars ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords biblioteca escolar ca
dc.subject.keywords recursos ca
dc.subject.keywords alfabetitzar en la informació ca
dc.subject.keywords aprenentatge ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics