Museus i discapacitat visual

Show simple item record

dc.contributor Muntaner Guasp, Joan Jordi
dc.contributor.author Llabrés Benejam, Maria
dc.date.accessioned 2017-11-21T12:07:19Z
dc.date.available 2017-11-21T12:07:19Z
dc.date.issued 2017-11-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3598
dc.description.abstract [cat] L’accessibilitat és un dret per a tots els individus present a la constitució i regulat per varis decrets. Les barreres que dificulten o impedeixen l’accés s’han d’eliminar, és fonamental prendre mesures per garantir que tots gaudeixin dels drets que tenen com a ciutadans. Així, tots, independentment de les capacitats, han de tenir accés a la cultura, els museus, per tant, els deficients visuals també. A l’hora de planificar i prendre mesures s’han de tenir en compte el canal auditiu i el tacte, per on perceben el seu entorn i es construeixen les pròpies imatges mentals. ca
dc.description.abstract [eng] Accessibility is a right of all individuals present in the constitution and regulated by several decrees. Barriers which prevent or impede access must be removed. It is essential to take measures to ensure that everyone can enjoy the rights they have as citizens. In spite of the fact of being disabled, every person should have access to the culture and the museums, the visually impaired as well. Planning measures have to take into account the auditory perception and the haptic perception, through which they perceive their environment and construct their own mental images. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Museus i discapacitat visual ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords accessibilitat ca
dc.subject.keywords museus ca
dc.subject.keywords discapacitat visual ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record