La Mediació: Una tècnica per a resoldre conflictes dins i fora de l’àmbit escolar

Show simple item record

dc.contributor Colom Cañellas, Antonio Juan
dc.contributor.author Cárdenas Fiol, Francesca
dc.date.accessioned 2017-11-21T12:23:49Z
dc.date.available 2017-11-21T12:23:49Z
dc.date.issued 2017-11-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3606
dc.description.abstract [cat] Al llarg d’aquest treball de fi de grau, en el que es vol es presentar la mediació com a tècnica per mitjà de la qual es poden resoldre conflictes, en aquest cas és pretén dedicació exclusiva en la mediació en general i en l’àmbit escolar, tot i que pot treballar en multitud d’àmbits com puguin esser el civil i penal, mercantil, familiar, entre altres. La mediació és una tècnica de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona imparcial, anomenat mediador, que treballa activament per tal d’acollir els protagonistes del conflicte i centrar la trobada en l’exploració del problema i les possibles vies de sortida. Aquest professional es basa en un Codi Deontològic de Mediació on hi ha tota la legislació pertinent a la seva tasca. També cal treballar baix els principis de confidencialitat, imparcialitat, obligatorietat i voluntarietat. És pot parlar de diferents tipus de mediació, els quals haurà de conèixer i diferenciar el mediador per tal que el procés es pugui resoldre amb total èxit. Aquests tipus són els de mediació voluntària, judicial, normativa i convencional, cada una d’ella amb les seves particularitats. A l’igual que hi ha diferents tipus també hi ha diferents persones que poden demanar el servei de la mediació, es parla aquí dels organismes o del sistema judicial, depenent d’això els costos del servei correran a part de la persona en particular o de l’organisme. Una fet que també esta bastant a l’ordre del dia es la realització del procés de resolució del conflictes mitjançant la mediació a través de les TIC. Per això de cada vegada més, es més necessària la formació dels mediadors que podran realitzar a través de Màsters de diferents universitats espanyoles o cursets establerts per els propis organismes representatius d’aquesta tècnica. ca
dc.description.abstract [eng] Throughout this final level, which we will introduce mediation as a technique by which disputes can be resolved in this case we will focus on the school environment, but can work in many areas as may be the civil and criminal, commercial, family, and others. Mediation is a technique of conflict resolution, through the intervention of an impartial third person, called the agent, is actively working to accommodate the protagonists of the conflict and the meeting focused on the exploration of the problem and possible ways out . This pond is a professional Code of Ethics of Mediation, where all relevant legislation in their work. We must also work under the principles of confidentiality, impartiality, voluntary and compulsory. We discuss different types of mediation, which every one must know and distinguish the mediator so that the process can be solved with complete success. We are talking about voluntary mediation, judicial, regulatory and conventional every one of them with its own peculiarities. Just as there are different types there are different people can request mediation service, speak or agencies of the judicial system, depending on the costs of services that run from the particular person or the body. A fact which is also quite the agenda is the completion of the process of resolving the conflict through mediation through ICT, for that reason increasingly more necessary training of mediators that may be made by Masters Spanish courses or universities established their own representative bodies of this technique. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La Mediació: Una tècnica per a resoldre conflictes dins i fora de l’àmbit escolar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords conflicte ca
dc.subject.keywords mediador ca
dc.subject.keywords principis ca
dc.subject.keywords tècniques ca
dc.subject.keywords parts ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics