La Repetició de Curs a Secundària

Show simple item record

dc.contributor Quetgles Pons, Bartomeu
dc.contributor.author Mestre Cano, Vidala
dc.date.accessioned 2017-11-21T12:38:56Z
dc.date.available 2017-11-21T12:38:56Z
dc.date.issued 2017-11-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3612
dc.description.abstract [cat] El tema central del Treball de Fi de Grau exposat en les pròximes pàgines, és la repetició de curs, concretament a l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO). En primer lloc es fa una senzilla introducció al terme de repetició de curs, per desprès desenvolupar en profunditat les característiques principals i l’efecte que provoca sobre els alumnes el repetir un curs o varis. És pot considerar un petit marc teòric per facilitar la comprensió del Programa per a la Millora de l’Èxit Escolar a l’Educació Secundaria que és desenvolupa com la segona part del propi treball. Aquest programa escolar pretén ser la continuació de programes per a la millora de l’èxit escolar a primària. Degut a que després d’una recerca exhaustiva, no apareixen disponibles programes de millora del rendiment acadèmic i escolar per alumnes que cursen secundaria. L’esmenta’t programa o guia va dirigit als professors de secundaria que tenen a les seves aules alumnes que han repetit qualque vegada a primària i ara cursen primer d’ESO, amb la intenció d’ajudar-los per a que amb suport i esforç promocionin al següent curs. El següent Treball de Fi de Grau persegueix un canvi en la mentalitat i en el mètode docent dels professors de secundaria. Pretén que el claustre de professors es torni ambiciós en la seva tasca educadora i que lluiti per a que tots els alumnes arribin a obtenir el certificat en Educació Secundaria Obligatòria. ca
dc.description.abstract [eng] The focus of the Final Degree exposed in the coming pages, is repetition, particularly in secondary education (ESO). First is a simple introduction to the term repetition, then develop cross the main characteristics and the effect of causing the students to repeat a course or several. It can be considered a small theoretical framework to facilitate understanding of the Program for the Improvement of School Success in secondary education that develops the second part of the work itself. This curriculum is intended to be the continuation of programs to improve academic success in primary school. Because after a thorough search, no programs are available and improve the academic performance of students who attend secondary school. This program or guide is aimed at high school teachers in their classrooms that have students repeat the course and want to help them to support and promote the effort next year. The next Final Grade pursuing a change in the mindset and methods of teaching secondary school teachers. Try the faculty becomes ambitious in its educational work and fight for all students to reach the certificate in secondary education. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La Repetició de Curs a Secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords repetició de curs ca
dc.subject.keywords Secundaria ca
dc.subject.keywords alumnes ca
dc.subject.keywords motivació ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics