Variables que influeixen a la inserció laboral dels universitaris

Show simple item record

dc.contributor Comas Forgas, Rubén Lluc
dc.contributor.author Celià Socias, Caterina
dc.date.accessioned 2017-11-22T11:08:35Z
dc.date.available 2017-11-22T11:08:35Z
dc.date.issued 2017-11-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3653
dc.description.abstract [spa] El mercat laboral durant les darreres dècades ha sofert grans transformacions, s’ha passat de la concepció d’un treball estàtic pel qual eren suficients els coneixements específics i on disposar d’un títol universitari assegurava un lloc de feina. A un lloc de treball dinàmic i competitiu, on l’adquisició d’un títol universitari no és garantia de treball i que a més dels coneixements específics, es demanden titulats polivalents, els quals han de tenir una sèrie d’habilitats i competències genèriques o transversals (capacitat de treball en equip, de resolució de problemes, etc.) que els permetin dur a terme de forma eficaç diferents treballs. Per aquest motiu, les investigacions sobre la inserció laboral dels universitaris poden contribuir a millorar el coneixement existent sobre la temàtica i aportar evidències a les diferents institucions d’educació superior i als centres d’orientació i inserció laboral universitaris, per a què els plans d’estudis s’adaptin millor a les necessitats del món laboral o per oferir-los una millor orientació. La finalitat d’aquest treball és analitzar diverses investigacions sobre la inserció laboral dels universitaris per poder obtenir una visió més global sobre quines són les variables que proporcionen una millor inserció laboral als universitaris. D’aquesta manera esbrinar quines són les que les empreses tenen en més consideració alhora de contractar algú, també podrem comprovar si allò que s’aprèn a la universitat és realment el que sol·liciten les empreses. Paraules clau: inserció laboral universitaris, variables que milloren la inserció laboral dels universitaris, competències transversals, pràctiques en empreses, discrepàncies entre universitat i món laboral. ca
dc.description.abstract [eng] During the last decades, the labor market has suffered several changes. An static work where specific knowledge and an university degree were the guarantee to get a job, is replaced for a dynamic and competitive one, where a degree is not synonymous of getting a job, and besides of that not only specific knowledge is important, but also amulti-skilled graduates who should have generic and transversal skills (team work, problem solving…) that allow them to develop different jobs in an effectively way are demand by the companies. For this reason, researches based on how the graduates join the labor market can contribute to improve the existing knowledge and give evidences to the different higher education institutions and career counseling services in order to get better study plans which fit the actual needs of the labor market and to offer better career guidance counseling. The aim of this project is to analyze different researches based on how the graduates can join the labor market in order to get an overview of which variables are important to get a job faster. That would allow us to find out which variables are the most importants for the companies during their recruitment processes and also to check if what we learnt at the universisity really fits what the companies are looking for. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Variables que influeixen a la inserció laboral dels universitaris ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords inserció laboral universitaris ca
dc.subject.keywords competències transversals ca
dc.subject.keywords pràctiques en empreses ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics