El paper de la família dins l’Atenció Primerenca

Show simple item record

dc.contributor Casero Martínez, Antonio
dc.contributor.author López Oliver, Maria del Mar
dc.date.accessioned 2017-11-22T11:39:46Z
dc.date.available 2017-11-22T11:39:46Z
dc.date.issued 2017-11-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3665
dc.description.abstract [cat] L’Atenció Primerenca fa referència a un conjunt d’intervencions, adreçades a la població infantil, a la família i a l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta al més aviat possible a les necessitats dels nins amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen risc de patir-los. Aquesta disciplina sorgeix als anys 60 als Estats Units i a Europa, ja en els 70, quan es treballava en una perspectiva rehabilitadora. El concepte d’Atenció Primerenca ha anat evolucionant fins a arribar al model actual enfocat a la família, que és vist des d’una concepció ecològica. A Espanya, el primer model que treballa amb la família és el Model Integral d’Intervenció Primerenca. Model que va servir de pont per implantar el Model Centrat en la Família, que donava resposta a un conjunt de necessitats i objectius en el treball amb el nin i amb el seu cuidador principal. El model es basa a establir una relació col· laborativa entre famílies i professionals i el desenvolupament d’oportunitats per a la capacitació de les famílies “empowerment” . El model centrat en la família és un constructe que pot ser abordat de maneres diferents i en els quals es poden desenvolupar a la vegada, diferents programes o pràctiques concretes d’Atenció Primerenca, entre els quals, es troba Robin McWilliam amb el seu model basat en entorns naturals i en rutines, que és el més aplicat en centres espanyols. ca
dc.description.abstract [eng] Early Intervention refers to a set of interventions aimed at children, family and environment, whose objective is respond as soon as possible to the needs of children with development disorders or who are at risk suffer them. This discipline emerged in United States in the 60s and Europe, already in the 70s, when they worked in a rehabilitation model. The concept of Early Intervention has evolved up to the present model focused on the family, which is seen from an ecological conception. In Spain, the first model that works with the family is theMIIAT. This served to introduce the family-centered model, which gave answers to a set of needs and objectives of the child and his family. The model is based on a good relationship between families and in the empowerment for families. The family-centered model is a philosophy that can be tackled in different ways in which they can develop at the same time, specific programs or practices of Early Intervention, for example the model of Robin McWilliam who based his model in natural environments and routines, this model is applied in most Spanish centers. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title El paper de la família dins l’Atenció Primerenca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords atenció primerenca ca
dc.subject.keywords famílies ca
dc.subject.keywords entorns naturals ca
dc.subject.keywords empowerment ca
dc.subject.keywords rutines ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record