Metodologia per projectes: Aplicació metodològica a les diferents etapes educatives

Show simple item record

dc.contributor Mut Amengual, Bartomeu
dc.contributor.author Alou Soler, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-11-23T09:06:13Z
dc.date.available 2017-11-23T09:06:13Z
dc.date.issued 2017-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3682
dc.description.abstract [cat] La societat en la que vivim es caracteritza per ser una societat de canvi, on les tecnologies tenen un paper fonamental per al nostre dia a dia, tant personal com professional o educatiu, i això implica una necessitat d’actualització dels coneixements per part de la societat per a poder adaptar-se a aquest procés de canvi. En el present treball s’analitza com ha anat evolucionant l’educació i les metodologies utilitzades en aquesta, per a respondre a les necessitats que es presenten dins l’àmbit educatiu, ja que així com canvia la societat també ho fan les seves necessitats. Davant aquesta varietat de metodologies s’ha trobat que la metodologia tradicional es troba molt arrelada i les metodologies més innovadores es troben reduïdes a etapes determinades, per aquest motiu, s’exposa un estudi de cas per a conèixer el motiu i procés d’aplicació de la metodologia per projectes en les diferents etapes educatives de la Cooperativa Es Lledoner, analitzant els motius que duen a aquesta Cooperativa a aplicar diferents metodologies en les etapes educatives en que realitzen la seva acció, i no aplicar la citada en la totalitat de les etapes educatives que engloba. ca
dc.description.abstract [eng] The society in which we live is characterized for being a changing society, where the technologies have a key role in our daily lives, both personally and professionally or educationally, and this implies a need of updating the knowledge on the part of society in order to adapt to this change. The present study analyzes how education has evolved and the methodologies used in this, to respond to the needs that arise in the education field, because as well as society changes so do their needs. Given this variety of methods we find that the traditional methodology is deeply rooted and the more innovative methods are limited to certain levels, which is why I present a study of case to learn the reason and the application process of the methodology by projects in the different educational levels of the Cooperativa Es Lledoner, analyzing the reasons leading to this Cooperative to apply different methodologies in the educational levels on which it is performing its action, and not to apply the above in all educational levels that this Cooperative covers. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Metodologia per projectes: Aplicació metodològica a les diferents etapes educatives ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords metodologia ca
dc.subject.keywords treball per projectes ca
dc.subject.keywords formació ca
dc.subject.keywords innovació ca
dc.subject.keywords educational development ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics