Violència de gènere en parelles joves a través del telèfon mòbil

Show simple item record

dc.contributor Vives Barceló, Margarita
dc.contributor.author Covas Guerrero, Maria Teresa
dc.date.accessioned 2017-11-23T09:11:07Z
dc.date.available 2017-11-23T09:11:07Z
dc.date.issued 2017-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3683
dc.description.abstract [cat] En el present treball d’investigació es du a terme un estudi teòric i sistemàtic sobre la violència de gènere en parelles joves a través del telèfon mòbil. Concretament, es realitza un marc teòric definint els principals conceptes que tenen relació amb la temàtica. L’objectiu principal del treball és realitzar una revisió sistemàtica sobre la violència de gènere en parelles joves a través del telèfon mòbil, duent a terme una recerca exhaustiva sobre el tema per tal de trobar aquells documents de més rellevància. La metodologia que s’ha utilitzat consisteix en la recerca sistemàtica d’informació en diferents bases de dades, tant nacionals com internacionals. Concretament, s’han identificat tots aquells documents i articles científics relacionats amb la temàtica del treball. Posteriorment, a partir de tots els documents trobats, s’ha realitzat un anàlisis en funció de determinades variables basant-nos en l’estat de la qüestió de l’actual tema del treball. A partir dels resultats de l’anàlisis sistemàtic es realitza una proposta d’intervenció, la qual reflecteix tota una sèrie de conclusions amb les que podem observar la necessitat d’investigar diferents aspectes sobre els quals trobem poca informació. Concretament, a partir de les taules es pot observar que hi ha pocs documents que parlin del telèfon mòbil, és a dir trobem que hi ha poca informació sobre la violència de gènere en parelles joves a través del telèfon mòbil i sobre com dur a terme una prevenció adequada en aquets casos. A mode de conclusió, ens trobem que la violència de gènere en parelles joves és un fenòmen que es troba en constant creixement, fet que coincideix amb un augment de l’ús de les noves tecnologies com el telèfon mòbil. Es tracta d’eines que, utilitzades de forma negativa, es poden convertir en una estratègia més de control i violència contra el sexe femení. D’aquesta forma, serà totalment necessària una prevenció adequada i coordinada entre l’escola, la família i el context social amb la finalitat d’evitar situacions desiguals entre homes i dones. ca
dc.description.abstract [eng] In the present research work it is shown a systematic review about young couples dating violence (YCDV) through mobile phones. Specially, it is included a theoretical frame that develops the main concepts related to the topic. The aim of the work is to carry out a systematic review about the YCDV, researching thorough information on the issue in order to find the most relevant documents. The methodology used is about the systemic research of information in different data bases, both national and international. In particular, many articles and documents related to the topic have been identified. After checking all the documents, an analysis based on different variables has been carried out. It was based on the issue in question of the present topic of the work. It is made an intervention proposal since the results of the systematic analyses. It reflects a great number of conclusions, which give the possibility to observe the need to investigate different aspects about which we find little information. In particular, since the tables we can observe that there are not many documents giving information about the YCDV, neither how to prevent this situation. To conclude, we consider that YCDV is a phenomenon that is increasing fast. This fact coincides with the increase of the use of new technologies, as the mobile phones. It is about tools that, used in a wrong way, can mean power and control against the female. In this way, it will be necessary a correct and coordinated prevention among school, family and social context in order to avoid unequal situations between men and women. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Violència de gènere en parelles joves a través del telèfon mòbil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords violència de gènere ca
dc.subject.keywords parelles joves ca
dc.subject.keywords telèfon mòbil ca
dc.subject.keywords revisió sistemàtica ca
dc.subject.keywords noves tecnologies ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics