Què fa l’escola per a incloure als alumnes immigrants al Sistema Educatiu espanyol?

Show simple item record

dc.contributor Muntaner Guasp, Joan Jordi
dc.contributor.author Muñoz Covas, Neus
dc.date.accessioned 2017-11-23T10:19:36Z
dc.date.available 2017-11-23T10:19:36Z
dc.date.issued 2017-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3707
dc.description.abstract [cat] L’augment d’alumnes immigrants en les darreres dècades a les escoles és una realitat que envolta tots els sistemes educatius espanyols en l’actualitat. L’escola suposa l’agent socialitzador principal dels individus, a més del contacte amb el context que l’envolta. És per aquest motiu que existeix la necessitat de que l’escola actuï davant d’aquesta situació a través de principis, metodologies i pràctiques que donin resposta a les característiques dels estudiants, per tal d’evitar possibles situacions de risc d’exclusió social i/o educativa. Es revisa les principals actuacions que es duen a terme per part dels centres escolars, centrant-se en l’educació intercultural i l’educació inclusiva, com a les principals corrents més efectives per a abordar aquesta temàtica i es contrasta la informació extreta amb la realitat d’un centre escolar de Mallorca, amb unes característiques que responen a l’objecte d’estudi. Es duu a terme a través d’una metodologia qualitativa basada en l’observació i la representació de dades sobre alguns documents oficials del mateix centre. ca
dc.description.abstract [eng] The increase of immigrant students in the last decades to the schools is a reality that surrounds all the educational systems Spanish in the actuality. The school supposes the socializing agent main of the individuals, in addition to the contact with the context that surrounds him. It is for this reason that exists the need of that the school act in front of this situation through principles, methodologies and practical that give answer to the characteristic of the students, in order to avoid possible situations of risk of social exclusion and/or educational. It reviews the main performances that carry out for part of the school centres, centring in the intercultural education and the inclusion education , as a the main currents more effectives to address this thematic and contrasts the information extracted with the reality of a school centre of Mallorca, with some characteristics that answer to the object of study. It carries out through a qualitative methodology based in the observation and the representation of data on some official documents of the same centre. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Què fa l’escola per a incloure als alumnes immigrants al Sistema Educatiu espanyol? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords immigració ca
dc.subject.keywords interculturalitat ca
dc.subject.keywords exclusió social ca
dc.subject.keywords inclusió ca
dc.subject.keywords educació ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics