Proposta d’intervenció i aplicació: l’educació ambiental a un centre d’educació primària

Show simple item record

dc.contributor Sureda Negre, Jaume
dc.contributor.author Capellà Martínez, Isabel Antònia
dc.date.accessioned 2017-11-23T14:03:59Z
dc.date.available 2017-11-23T14:03:59Z
dc.date.issued 2017-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3715
dc.description.abstract [cat] Com diu el Libro Blanco de la Educación ambiental, l’educació ambiental no és tan sols una corrent de pensament, sinó que també ho és d’acció. L’objectiu no és només realitzar canvis a nivell individual, sinó que aquests canvis es converteixin en canvis globals, fent que siguin visibles a nivell social per tal de poder aconseguir un desenvolupament sostenible i una adequada consciència ecològica. Avui en dia, és evident la importància que la societat atorga a la protecció del medi ambient. Els centres educatius, com a organització present i imprescindible per el desenvolupament de la societat, no poden ser aliens a aquesta protecció. Tenint en compte aquesta realitat i en vista de que l’educació ambiental pareix ser insuficient, es presenta una proposta d’intervenció i posterior aplicació per tal de tractar el tema del medi ambient en l’àmbit educatiu. ca
dc.description.abstract [eng] As the “Llibre Blanc de l’Educació Ambiental” says environmental education it is a school of thought but also action. The goal goes beyong making changes in an individual level, and wants these changes to become global. This creates a space of visibility at a social level that is a step closer to the accomplishment of a sustainable development an appropiate ecological conscience. Nowadays, the importance that society gives to the environament protection is evident. The educational centers, as a present and indispensable organization for the society development, can not be alienated from this protection, In this context is necessary to have in account the reality and not forget that environmental education seems inadequate. That is te reason for which this interventional propose is presented as an approach on how address the environmental tòpic in the educational etmosphere. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Proposta d’intervenció i aplicació: l’educació ambiental a un centre d’educació primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords medi ambient ca
dc.subject.keywords educació ambiental ca
dc.subject.keywords consciència ecològica ca
dc.subject.keywords aprenentatge significatiu ca
dc.subject.keywords residus ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record