Absentisme escolar durant els anys de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Sureda Garcia, Bernat
dc.contributor.author Forteza Díez, Maria Regina
dc.date.accessioned 2017-11-30T13:37:56Z
dc.date.available 2017-11-30T13:37:56Z
dc.date.issued 2017-11-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3806
dc.description.abstract [cat] Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb major percentatge d‘abandonament escolar. Alhora, les Illes Balears és una de les comunitats que més sofreix aquesta problemàtica de tot l‘Estat espanyol, després d‘Extremadura i Múrcia. L‘abandonament sol ser conseqüència de l‘absentisme cronificat, però a l‘hora, la situació d‘absentisme d‘un/a alumne també pot ser donada per la decisió d‘abandonar els estudis. El fracàs escolar també pot influir en l‘absentisme; ja que si l‘alumne no sent que prospera en relació a altres companys o amb el que espera d‘ell/a mateix/a pot decidir deixar d‘anar a classe per la desmotivació que això li suposa. A les Illes Balears, la situació d‘aquest fenomen, es deu sobretot al model econòmic, basat amb el turisme de sol i platja. Afecta sobretot als municipis costaners de cada illa. Aquest model econòmic suposa molts de llocs de feina durant la temporada d‘estiu, però molt precaris. Això provoca que les famílies visquin en condicions precàries i desiguals comparades amb les d‘altres comunitats, com Catalunya i el País Basc. És per això que molts joves estudiants prefereixen o es veuen obligats a fer feina en lloc d‘estudiar. Els valors familiars, de l‘entorn, dels grups d‘iguals i les característiques de l‘escola i personals també influeixen en que l‘alumne/a no sigui regular en la seva assistència classe. ca
dc.description.abstract [eng] Spain is the third European Union country with the highest percentage of dropouts. Meanwhile, the Balearic Islands is one of the communities that suffers from this problem all over Spain after Extremadura and Murcia. Neglect often become chronic due to absenteeism, but when the situation of a student absenteeism can also be given for the decision to leave school. School failure can also affect absenteeism; because if students do not feel that thrives in relation to other colleagues and what is expected of him/herself can decide to stop going to class this presumed lack of motivation. In the Balearic Islands, the situation of this phenomenon is mainly due to the economic model based on tourism of sun and beach. It affects mainly the coastal municipalities of each island. This economic model involves many jobs during the summer season, but very precarious. This means that families live in precarious conditions and uneven compared with other regions, such as Catalonia and the Basque Country. That's why many young students prefer or are forced to work instead of studying. Family values, the environment, peer groups and school and personal characteristics also influence the student is not in their regular class attendance. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Absentisme escolar durant els anys de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords absentisme escolar ca
dc.subject.keywords fracàs escolar ca
dc.subject.keywords abandonament escolar ca
dc.subject.keywords causes d’abandonament ca
dc.subject.keywords protocol ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics