Proposta d’Intervenció Socioeducativa per a Persones Sense Llar a Eivissa

Show simple item record

dc.contributor Sbert Balaguer, Mariano
dc.contributor.author Roig Marí, Maria Isabel
dc.date.accessioned 2017-12-01T07:52:28Z
dc.date.available 2017-12-01T07:52:28Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3817
dc.description.abstract [cat] Aquest treball consisteix en un estudi d’investigació que es pot dividir en tres fases o moments: En una primera fase es pretén conèixer la realitat social del col·lectiu de les persones en situació d’extrema exclusió, el col·lectiu de persones sense llar. Al mateix temps s’ha fet un estudi dels recursos socials existents que conformen la xarxa d’atenció i suport social a aquest col·lectiu. Una vegada obtinguda la informació requerida s’ha fet un anàlisi i diagnòstic de la situació inicial per tal d’extreure’n les debilitats i carències existents. Per últim, i a arrel de les debilitats detectades, s’ofereix una proposta d’intervenció educativa que posseeix dues finalitat principals: per una banda permetrà millorar l’atenció socioeducativa oferta des dels serveis d’atenció primari que atenen al col·lectiu de persones sense sostre; de l’altra, afavoreix les possibilitats recuperació i reintegració de les persones que es troben en situació de carrer per mitjà de l’aprenentatge de les habilitats socials bàsiques. ca
dc.description.abstract [eng] This work is a study of research can be divided into three phases or stages: The first phase is to know the social group of people in extreme exclusion, the group of homeless people. At the same time has made a study of existing social resources that make up the network of social care and support to this group. After obtaining the required information has been made analysis and diagnosis of the initial situation to extract the existing weaknesses and shortcomings. Finally, and root of the weaknesses detected, provides an educational intervention proposal has two main purposes: on one hand, care will improve socio range from primary care services which cater to the group of people homeless; on the other, can bring recovery and reintegration of persons who are in street situation by learning basic social skills. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Proposta d’Intervenció Socioeducativa per a Persones Sense Llar a Eivissa ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords persones sense llar ca
dc.subject.keywords exclusió social ca
dc.subject.keywords xarxa de suport social ca
dc.subject.keywords habilitats socials bàsiques ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics