Estudi del Síndrome del Burnout en Educadors i Educadores Socials de Centres de Menors de Caràcter Residencial. El Cas de Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Colom Bauzà, Joana
dc.contributor.author Alba Martí, Nofre
dc.date.accessioned 2017-12-01T08:14:43Z
dc.date.available 2017-12-01T08:14:43Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3823
dc.description.abstract [cat] Aquest treball presenta un estudi del síndrome del burnout en educadors i educadores socials de centres de menors de caràcter residencial, en el context de Mallorca. El burnout és un fenòmen amb extensa literatura, però no trobam suficient informació sobre aquesta problemàtica en la figura de l’educador social, i menys en el context de Mallorca. S’ha aplicat el CESQT de Gil-Monte a una mostra per quotes (n=24), on tots els treballadors han estat contractats com educadors socials. S’ha diferenciat entres algunes variables com són l’antigüetat en el lloc de treball, el gènere i la tipologia de les institucions (protecció-reforma). Els resultats han mostrat nivells mitjans del síndrome, encara què la dispersió ha estat ample, a més destaquen els nivells alts d’esgotament emocional. D’altra banda, no s’observen diferències notables entre els centres de protecció-reforma i tampoc hi ha evidència diferencial entre la variable gènere. En canvi, és perceb una gran divergència en les taxes del síndrome comparant les puntuacions per centres. ca
dc.description.abstract [eng] This paper presents a study of burnout syndrome to social educators in juvenile residential centers, in the context of Mallorca. The burnout is a phenomenon with extensive literature but there is a lack of information on this issue regarding the figure of the social educator, and less in the context of Mallorca. Gil-Monte’s CESQT was applied to a structural sample (n=24), where all employees were social educators. A differentiation was made between some variables some as service in the workplace, gender and type of institution (protection-reform). The results showed average levels of the syndrome, although the spread was wide, and high levels of emotional exhaustion stand out. On the other hand, there are no notable differences among the reform-protection centers, and there is no evidence of variability between the variable gender. However, a huge divergence in syndrome rates is evidenced when comparing the scores between institutions. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Estudi del Síndrome del Burnout en Educadors i Educadores Socials de Centres de Menors de Caràcter Residencial. El Cas de Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació social ca
dc.subject.keywords Burnout ca
dc.subject.keywords centres residencials de menors ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics