L'educació Social dins l'àmbit de l'educació formal. La necessitat de la integració de la figura de l'Educador/a Social dins l'escola

Show simple item record

dc.contributor Morey López, Mercedes
dc.contributor.author Maimó Rigo, Xisca
dc.date.accessioned 2017-12-01T08:44:40Z
dc.date.available 2017-12-01T08:44:40Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3829
dc.description.abstract [cat] L'educació necessita una política educativa diferent, més compensadora, més social, més amplia i solidària, que promogui la igualtat i el benestar de tots els ciutadans i de manera especial en els sectors de població més necessitats en la que els educadors/es socials tenen un paper important en la lluita per a la igualtat socioeducativa i l'èxit escolar. Així, mitjançant aquest estudi, es pretén demostrar i justificar la necessitat de la integració de la figura de l'Educador/a Social dins l'àmbit de l'educació formal. Aquest és un agent que pot aconseguir canviar la situació educativa actual, intervenint en els problemes de caràcter social, en l'entorn social de l'alumne i en l'àmbit familiar, ja que l'escola no pot donar resposta a una societat de cada vegada més globalitzada i complexa immersa en nombrosos canvis socials provocats per la crisi. L'escola necessita doncs, professionals de l'àmbit social, necessita altres perfils professionals, entre els quals es troba l'Educador Social, per donar resposta als nous reptes educatius. ca
dc.description.abstract [eng] A different educational policy is needed in Education, a much more compensating one, more social, broader and solidary, one that promotes citizens’ equality and well-being, and that focuses on the most needed sectors of society where social workers have an important role for educational equality and academic success. Therefore, by means of this research, it is expected to demonstrate and justify the need of the social worker’s figure in the field of formal education. This is a factor which can change the current educational situation, taking part in social problems, and in learners’ social and familiar sphere, as schools can no longer provide an answer to a globalised and complex society that is immersed in numerous social changes caused by the crisis. Hence, professional social workers are needed in schools in order to face the new educational challenges. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title L'educació Social dins l'àmbit de l'educació formal. La necessitat de la integració de la figura de l'Educador/a Social dins l'escola ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació social ca
dc.subject.keywords escola ca
dc.subject.keywords èxit acadèmic ca
dc.subject.keywords educació no formal ca
dc.subject.keywords abandonament educatiu ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record