L’atenció a la identitat de gènere en el sistema educatiu

Show simple item record

dc.contributor Gomila Grau, Maria Antònia
dc.contributor.author Mas Pastor, Maria del Mar
dc.date.accessioned 2017-12-14T08:26:12Z
dc.date.available 2017-12-14T08:26:12Z
dc.date.issued 2017-12-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3916
dc.description.abstract [cat] La construcció de la identitat de gènere condiciona el desenvolupament psicològic i social de les persones. L’atribució, per part de la societat, d’un conjunt d’expectatives, rols i estereotips en funció del sexe de les persones origina situacions de desigualtat de poder i conflictes interpersonals que provoquen malestar i rebuig cap a un mateix. Entre els agents socialitzadors s’hi troba l’escola com un element tranmissor d’idees i comportaments sexistes. Des d’aquest treball s’analitza la necessitat d’intervenir des dels espais educatius en l’educació per a la diversitat de gènere, amb l’objectiu d’evitar les conseqüències que poden patir les persones que decideixen no ajustar-se als patrons que ha imposat històricament la societat. La sensibilització i la informació respecte a la identitat de gènere i el seu complex procés de construcció esta basada en la coeducació com a estratègia de prevenció de les situacions de discriminació, la igualtat d’oportunitats i l’educació en valors basats en el respecte a la diversitat i la tolerància. Finalment s’analitza el paper de l’educador social com a agent potenciador de canvis i s’elabora una proposta d’intervenció socioeducativa per dur a terme en les aules de secundària. L’objectiu és proporcionar informació respecte a la identitat de gènere i la identificació dels models de transmissió que dificulten el procés de construir una identitat pròpia d’acord amb la llibertat i els valors de cada persona. ca
dc.description.abstract [eng] The construction of gender identity determines the social and psychological development of people. The attribution by society, a set of expectations, roles and stereotypes based on sex people rise situ-ations of inequality of power and interpersonal conflicts that cause discomfort and rejection of self. Among the socializing agents there is an element tranmissor school ideas and sexist behavior. From this paper analyzes the need for intervention from the educational activities in education for gender diversity, in order to avoid the consequences that may suffer the people who choose not to conform to the patterns which historically has imposed society. Awareness and information about gender identity and its complex construction process is based on co-education as a strategy for the prevention of discrimination, equal opportunities and values education based on respect for diversity and tolerance. Finally we analyze the role of the teacher as a social change agent and enhancer produced a proposal for educational intervention carried out in secondary schools. The aim is to provide information about gender identity and identification of transmission patterns that hinder the process of building its own identity in accordance with the freedom. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title L’atenció a la identitat de gènere en el sistema educatiu ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació social ca
dc.subject.keywords identitat de gènere ca
dc.subject.keywords diversitat sexual ca
dc.subject.keywords coeducació ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics