Educació Afectiva-Sexual en l’adolescència: l’educació social a les escoles.

Show simple item record

dc.contributor Pascual Barrio, María Belén
dc.contributor.author Reynés Miralles, Francesc
dc.date.accessioned 2017-12-14T08:28:16Z
dc.date.available 2017-12-14T08:28:16Z
dc.date.issued 2017-12-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3917
dc.description.abstract [cat] L’educació afectiva-sexual es defineix com el coneixement d’un mateix i dels/les altres, tant en aspectes físics, psicològics, emocionals i socials, durant el seu desenvolupament com a éssers socials, sent especialment important en el període de l’adolescència. Històricament, l’educació afectiva-sexual s’ha realitzat a través de l’àmbit de la salut, entenent aquesta com un fet sols sanitari, i no un fet educatiu o social. L’objectiu d’aquest treball ha estat analitzar l’estat de l’educació afectiva-sexual a l’adolescència, avaluar els recursos d’aquesta a les Illes Balears, i finalment definir el paper l’educador/a social en aquest àmbit. A Mallorca hi ha diferents entitats encarregades de dur a terme l’educació afectiva-sexual dins els centres educatius, alguns exemples són: Conselleria de Salut, Creu Roja, ALAS, BenAmics, PalmaEduca. Dins les esmentades entitats els/les encarregats/des de dur a terme aquestes tasques són personal sanitari i voluntaris, i no educadors/es. Per tal d’introduir la figura de l’educador/a dins aquest àmbit és necessari crear una llei educativa, on s’estableixi la introducció de l’educació afectiva-sexual dins el sistema educatiu. Aquesta llei hauria de potenciar la figura del/la professional de l’educació social com a facilitadora de l’educació afectiva-sexual dins els centres educatius, en les diferents etapes i de manera continuada. Aquesta figura, tindria la funció de donar un caire més social i educatiu dins els equips que imparteixen l’educació afectiva-sexual, millorant-la. ca
dc.description.abstract [eng] The sexual affective education, or sexual education, is the knowledge of oneself and to the others, in physical, psychological, social and emotional aspects, during its development as a social being, especially important during the adolescence period. Historically, the sexual affective education has been performed in the health cycles, only as a healthy action, and not as an educational and social aspect. The aim of this work has been analyse the state of the sexual affective education during the adolescence, evaluate its resources in the Balearic Islands, and finally evaluate the role of the social educator in this cycle. In Mallorca there are different entities responsibly to carrying out the sexual affective education in the educative centres, as for example: Conselleria de Salut, Creu Roja, ALAS, Ben Amics, PalmaEduca. In these entities, the responsible for carrying out these tasks are health workers and volunteers, but not educators. In order to introduce the educators in this cycle, it is necessary perform an educational law, where the sexual affective education enter in the education system. This law has to potentiate the role of the social education professional as a facilitator of the sexual affective education in the school, in the different steps and in a continuous manner. This figure has the function to give a social and educative role into the teams that carry out the sexual affective education, improving their functions. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Educació Afectiva-Sexual en l’adolescència: l’educació social a les escoles. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació ca
dc.subject.keywords afectivitat ca
dc.subject.keywords sexualitat ca
dc.subject.keywords adolescència ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics