Aproximació a la identitat del jovent en el municipi d’Esporles

Show simple item record

dc.contributor Vallespir Soler, Jordi
dc.contributor.author Puigserver Ferrà, Joan
dc.date.accessioned 2017-12-14T08:42:56Z
dc.date.available 2017-12-14T08:42:56Z
dc.date.issued 2017-12-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3921
dc.description.abstract [cat] El següent treball suposa una aproximació a la identitat cultural del jovent d’Esporles. Degut a que no existeix, fins a dia d’avui, cap treball d’aquesta o similar índole és veu necessària la realització d’una investigació en aquest sentit. Es pot entendre la intencionalitat d’aquest si es llegeixen les paraules de Jordà, Colom i Mayol (2016) només si sabent qui som i que volem podrem configurar projectes col·lectius que puguin aspirar a més cotes de desenvolupament, prosperitat compartida i dignitat per a la gent d’aquesta terra. Per això, a continuació es presenta una investigació, que ha utilitzat els mètodes d’enquesta i d’anàlisi de documents i base de dades, amb la intenció de conèixer i aproximar-se a la identitat del jovent d’Esporles, realitzant prèviament una contextualització i justificació teòrica sobre l’estat de la qüestió i dels coneixements. Entre les principals conclusions a les quals s'ha arribat en aquesta investigació trobem que el jovent d'Esporles està molt lligat tant al municipi d'Esporles com a l'illa de Mallorca. A més, es podria entendre el seu posicionament polític majoritari com a proper al mallorquinisme polític. ca
dc.description.abstract [eng] The following work is an approach to the cultural identity of young Esporles. Because there isn’t, any work of this nature or similar, it’s necessary to conduct an investigation in this regard. It will be possible to understand the intention of the main investigation if you read the words of Jordà, Colom and Mayol (2016) only if knowing who we are and what we want, we will be able to configure collective projects that can aspire to more levels of development, prosperity and dignity the people of this land. Therefore, below is a research, which has used survey methods and analysis of documents and databases, with the intention of knowing and approaching the identity of young Esporles, making a previously contextualization and theoretical justification about the state of affairs and knowledge. Among the main conclusions reached in this research we can find that Esporles youth is closely linked at the town of Esporles and the island of Mallorca. In addition, one could understand his mainstream position as close to "mallorquinisme polític". ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Aproximació a la identitat del jovent en el municipi d’Esporles ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords identitat ca
dc.subject.keywords joventut ca
dc.subject.keywords Esporles ca
dc.subject.keywords cultura ca
dc.subject.keywords llengua ca
dc.subject.keywords territori ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics