Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i complement al diagnòstic

Show simple item record

dc.contributor Cardona Costa, Catalina
dc.contributor.author Corbacho Ribas, Aida
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2017-12-15T08:29:14Z
dc.date.available 2017-12-15T08:29:14Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3951
dc.description.abstract [cat] Els dibuixos i les escriptures dels infants poden ser dues fonts d’informació sobre la personalitat d’aquests i les seves emocions. Per tal d’estudiar aquestes produccions i extreure’n informació rellevant s’han desenvolupat diverses escales, proves i tests projectius que ens ofereixen una visió sobre la manera d’enfocar aquesta feina d’anàlisi i ens ofereixen una sèrie d’ítems o trets que podem observar en aquestes produccions i la informació que ens aporta cadascun. En aquest treball, per tant, farem un repàs a les principals escales i proves publicades sobre el tema i farem un recull dels principals elements que tot mestre hauria de conèixer per poder detectar com es troben els seus alumnes i com són a nivell més personal. ca
dc.description.abstract [eng] The drawings and writings of children could be two sources of information about their personality and their emotions. To study these productions and extract relevant information it has been developed several scales, tests and projective tests which offer us a way to approach this task of analysis. Also, they offer us a range of items or features that we could observe on these productions and the information each one gives us. In this work, therefore, we will make a review of the main scales and tests published about the subject and then we will select the main items which every teacher should know how are his students and how are their personalities. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i complement al diagnòstic ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords grafologia ca
dc.subject.keywords dibuix ca
dc.subject.keywords anàlisi ca
dc.subject.keywords tests projectius ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record