Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura

Show simple item record

dc.contributor Jaume Adrover, Maria Magdalena
dc.contributor.author Rosselló Jover, Neus
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-02-06T08:31:05Z
dc.date.available 2018-02-06T08:31:05Z
dc.date.issued 2018-02-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4768
dc.description.abstract [cat]En aquest treball es pretén fer una recerca i formular una sèrie de propostes en vers la sensibilitat estètica, partint de la natura i el que aquesta ens pot oferir per veure el món amb uns altres ulls i gaudir dels petits moments que ens presenta el dia a dia. En el món actual, on la vida accelerada és un factor condicionant, que també afecta la infància, es planteja la necessitat d’ampliar la mirada per tal de poder gaudir d’aquells elements efímers i amb grans qualitats que ens proporciona la natura en el dia a dia. La intenció, principalment, és aprendre a gaudir d’aquests petits moments que es passen per alt a causa de les presses. Així mostrar als infants que en un món accelerat ens hem de permetre aturar un moment per gaudir del que el dia ens presenta. Aprendre a veure el món, gaudir i emocionar-se amb les petites coses t’aporta felicitat i plenitud. Per això és tan important fomentar la sensibilitat estètica des de l’escola, per fer un canvi de mirada, aprendre a observar, interpretar el món de forma integral. Fer-se seu un moment màgic. El que es pretén és a partir d’una sèrie de propostes, les quals parteixen de la natura, sensibilitzar els infants en aquesta dimensió estètica. Per posar el focus pens que hem de partir del que entenem cada un per sensibilitat i estètica. El conjunt d’aquestes dues paraules simbolitzen la capacitat d’entendre el món des d’un punt de vista emocional i subjectiu. En aquest cas entendre la natura de forma emocional i subjectiva, implicant tots els sentits en aquesta tasca. D’aquesta forma el meu treball se centrarà en fer un anàlisi de la importància d’ensenyar a l’escola a gaudir d’aquests moments que ens presenta la natura, fent un recull de propostes de diferents autors i escoles capdavanteres en aquest àmbit i posteriorment elaborant un llistat de propostes pròpies què es podrien dur a terme a les aules per tal de fomentar la sensibilitat estètica vers la natura i el món que ens envolta. 3 Inicialment partiré d’alguns autors com Bruno Munari, Carrau Blau, Alfredo Hoyuelos i d’escoles com Reggio Emilia, El Martinet, Gianni Rodari, Nau Escola per fer recerca d’informació i propostes que hagin fet o dut a terme. A més d’articles d’altres autos que parles sobre la importància de la sensibilitat estètica i com fomentar-la a l’aula.
dc.description.abstract [eng]This work aims to research and formulate several proposals towards aesthetic sensitivity, based on nature and what it can offer us to see the world from another point of view and enjoy the small moments that offers the day. Nowadays, we’re living in a place with an accelerated lifestyle, so this is affecting children too. There is a need to broaden the look to enjoy the ephemeral elements and great qualities that nature provides us on daily basis. The main aim is to learn to enjoy these little moments that are overlooked because of the rush. It shows that, children in a fast-paced world, we should allow to stop just a moment and enjoy the present day. Learning about the world, enjoy and get excited about the little things, gives you happiness and fulfillment. Is for this reason, that is so important to promote aesthetic sensitivity from school to make a change of look, learn to observe, interpret the world holistically. Make itself a magical moment. The idea is, beginning with several proposals, which are based on nature, to sensitize children in this aesthetic dimension. To put the focus from thinking that we understand what each sensitivity to aesthetics. All together, these words symbolize the ability to understand the world from an emotional point of view and subjective. In this case understand the nature in a emotional and subjective way, involving all the senses in this task. In this way, to analyze the importance of teaching in the school enjoy these moments that nature presents us, making a series of suggestions by various authors and leading schools in this field and subsequently preparing a list of its own proposals which could be implemented in the classroom to promote aesthetic sensitivity towards nature and the world around us. Initially, I begin with authors such as Bruno Munari, Carrau Blau, Alfredo Hoyuelos and schools and Reggio Emilia Martinet, Gianni Rodari, school building to search for information and proposals that have been made or carried out. In addition, to items of other authors that talk about the importance of aesthetic sensitivity and how to encourage it in the classroom.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Sensibilitat estètica ca
dc.subject.keywords Natura
dc.subject.keywords L'art amb natura
dc.subject.keywords Infants a la natura
dc.subject.keywords Educar amb la natura
dc.subject.udc 37 Educació. Ensenyament


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics