Programa sobre les intel·ligències múltiples a un aula de 4 anys

Show simple item record

dc.contributor Aguilar Mediavilla, Eva María
dc.contributor.author Birriel Cardozo, Denisse
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-19T08:07:48Z
dc.date.available 2018-03-19T08:07:48Z
dc.date.issued 2018-03-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145351
dc.description.abstract [cat] El següent programa és un projecte de millora el qual es pretén implantar a un aula de 4 anys d’educació infantil. Es pren el model de les Intel·ligències Múltiples del psicòleg, investigador i professor Howard Gardner per tal d'analitzar les activitats que es realitzen a l’aula i millorar la seva intervenció. La present teoria contempla la intel·ligència com a potencial, sent útil per resoldre problemes i dissenyar productes valuosos en determinats contextos (Gardner, 1993). Aquesta intel·ligència múltiple es presenta de 8 formes diferents: intel·ligència lògic- matemàtica, lingüística, espacial, cinestèsic- corporal, musical, interpersonal, intrapersonal i naturalista. Gardner (1993), trasllada aquesta teoria a l'àmbit educatiu a través del projecte Spectrum, que es dedica al disseny i aplicació d'un enfocament alternatiu del currículum i l'avaluació de l’educació infantil en diferents àmbits educatius. A partir d’aquest enfocament educatiu es proposarà una alternativa metodològica juntament amb la seva avaluació. A la seva vegada s'exposaran diferents concepcions sobre el terme de la intel·ligència de la mà de diversos autors, amb el fi de poder contemplar la pluralitat d'idees a en un camp tant extens com és el de la psicologia i l'educació. ca
dc.description.abstract [eng] The following program is an improvement project which aims to implement a 4 years old class of childhood education. It takes the model of the multiple intelligences from the Psychologist, investigator and professor Howard Gardner to analyze the activities and to improve the intervention from an educational focusing. This theory contemplates the intelligence as a potential, being useful for solving problems and to design valuable products in some contexts (Gardner, 1993). This multiple intelligence occurs in eight different forms: logical mathematical intelligence, linguistics, spatial, bodily kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal and naturalist. Gardner (1993), transfers this theory to the educative ambit across the Spectrum project, dedicated to design and apply an alternative approach curriculum and to assess the childhood Education in different educational ambits. From this educational approach is proposed an alternative methodology with its evaluation. At the same time, are exposed different conceptions about the word intelligence, with various authors, in order to contemplate the plurality of ideas such an extensive field, like are the Psychologist and Education. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.title Programa sobre les intel·ligències múltiples a un aula de 4 anys ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Proposta de millora ca
dc.subject.keywords Intel·ligències múltiples ca
dc.subject.keywords Educació infantil ca
dc.subject.keywords Models d’intel·ligència ca
dc.subject.keywords Propostes metodològiques ca
dc.subject.udc 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics