L’Educació Musical a Infantil: una programació a l’aula de 4 anys

Show simple item record

dc.contributor Reynés Florit, Arnau
dc.contributor.author Martínez Ramos, Mónica
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-19T09:24:43Z
dc.date.available 2018-03-19T09:24:43Z
dc.date.issued 2018-03-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145364
dc.description.abstract [cat] El present document és el Treball de Final de Grau dels estudis d’Educació Infantil a la universitat de les Illes Balears. Es tracta d’un treball elaborat a partir de la línea temàtica: “L'educació i creativitat musical a la primera infància”. Vaig tenir molt clara l'elecció de la matèria d’aquest treball. En primer lloc, per la meva vinculació directa amb el món de la música. Vaig començar els meus estudis de piano des de ben petita i en l'actualitat sóc mestra de ball. I en segon lloc, per la necessitat de reivindicar la importància de la música en la vida de les persones i molt més en la dels infants. La música està present en el dia a dia de tots i cal donar-li el valor sociocultural que li toca. Durant els períodes de pràctiques que he dut a terme en els estudis de GEDI, he pogut observar les mancances musicals que trobem a les aules d'infantil i aquest fet ha estat l'empenta que necessitava per afrontar aquest treball d’una manera teòrica i pràctica. La primera part del treball es centra en una Fonamentació teòrica a partir de la recerca de recursos teòrics en llibres, Internet i articles sobre la importància de la música i mètodes pedagògics musicals de gran rellevància. I la segona part és una programació didàctica i educativa adreçada a alumnes d'una aula de 4 anys. ca
dc.description.abstract [eng] This document is the Final Grade of the Proyect of Early Childhood Education studies at the University of the Balearic Islands. It is a project created from the topic: "Education and musical creativity in early childhood". From the beginning I had very clear vision of this project. First, through my direct link with the world of music. I started studying piano when I was very young and currently I am a dance teacher. And secondly, the need to assert the importance of music into people´s life and much more into children´s lives. Music is present in the daily life of all of us and the correct socialcultural value must be given to it. During the training courses I have conducted GEDI studies, I have seen the musical shortcomings found in the classrooms of children and this has been the impulse I needed to deal with this work in a theoretical and practical way. The first part of the work focuses on a theoretical foundation through finding theoretical resources in books, Internet articles on the importance of music and music teaching methods of great importance. And the second part is a didactic and educational programm for students of 4 years of age in a classroom. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.title L’Educació Musical a Infantil: una programació a l’aula de 4 anys ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Música ca
dc.subject.keywords Educació infantil ca
dc.subject.keywords Mètodes d’aprenentatge ca
dc.subject.keywords Programació didàctica ca
dc.subject.keywords Emocions ca
dc.subject.udc 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record