Matemàtiques cooperatives amb material manipulable

Show simple item record

dc.contributor Petro Balaguer, Ana Belén
dc.contributor.author Gibanel Riera, Alícia
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-03-19T11:52:43Z
dc.date.available 2018-03-19T11:52:43Z
dc.date.issued 2018-03-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145380
dc.description.abstract [cat] El present treball de fi grau desenvolupa una proposta d’intervenció a les aules d’Educació Infantil amb l’objectiu d’afavorir que els infants descobreixin el gust per la lògica matemàtica, mitjançant el treball cooperatiu i el material manipulable a través del joc. El material que he creat, com podreu veure, treballa diferents continguts matemàtics com les quantitats, les seriacions, les qualitats, la seqüenciació, etc. El treball cooperatiu es basa en unes estructures específiques, que són les que segueixo a l’hora d’aplicar els materials manipulables matemàtics a l’aula L’objectiu és fomentar el treball cooperatiu, treballar d’una manera participativa potenciant la comunicació, l’ajuda entre iguals, l’escolta activa i valorar l’aportació dels companys. Els nins i nines treballaran en petit grup (normalment de 4), on cada un adopta un rol que fa que tots tinguin una responsabilitat i arribin a unes conclusions de manera conjunta. ca
dc.description.abstract [eng] This final dissertation develops a proposal intervention for the Early Childhood Education with the aim to favour that children discover the pleasure for mathematical logic, through the cooperative work and manipulable material by means of the game. The material I have created, as you can see, considers different mathematical content such as amounts, the seriation, qualities, sequencing, etc. Cooperative work is based on specific structures, which I follow when it comes to applying mathematical manipulable materials in the classroom. The aim is to promote teamwork, work in a participatory way enhancing communication, peer support, active listening and appreciating the contribution of classmates. The children work in small groups (usually four), in which each takes a role that makes all have a responsibility and reach conclusions together. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.title Matemàtiques cooperatives amb material manipulable ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Matemàtiques ca
dc.subject.keywords Material manipulable ca
dc.subject.keywords Aprenentatge cooperatiu ca
dc.subject.keywords Educació infantil ca
dc.subject.udc 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics