Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física

Show simple item record

dc.contributor Palou Sampol, Pere
dc.contributor.author Garau Caballero, Laura
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-20T11:45:52Z
dc.date.available 2018-03-20T11:45:52Z
dc.date.issued 2018-03-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145437
dc.description.abstract [cat] Podem parlar d’un Treball de Fi de Grau en que s’explicaran un conjunt de possibles solucions sobretot activitats i materials a utilitzar per els dies que les condicions meteorològiques no permetin realitzar als espais que s’utilitzen de forma comú a l’educació física (zones exteriors), així com els exercicis pertinents amb relació als continguts d’educació física. Es proposen diferents propostes per donar una solució o millorar en aquest problema que ens trobem a la majoria de les escoles, a més s’analitza aquesta situació a diverses escoles per veure la realitat en que ens troba’m. Els resultats obtinguts mostren que malgrat les condicions meteorològiques de les nostre Illes tan sols repercuteixen uns mesos de l’any, fa que sigui necessari tenir previst unes activitat o sessions per cada unitat. A més, encara que les escoles disposin de gimnàs, s’ha reconegut que els dies de pluja sempre sol estar ocupat per altres persones cosa que obliga a instaurar-se dins l’aula ordinària. Per tant he creat un conjunt d’activitat perquè es puguin fer a l’aula fàcilment diferenciat per blocs. A partir d’aquesta avaluació dels resultats, s’exposen les conclusions i es plantegen propostes de millora. A més es pretén persuadir que amb qualsevol condició meteorològica es poden treballar quasi qualsevol contingut que es trobi dintre del Currículum de l’Educació Física, a partir de la imaginació, creativitat i diversitat d’activitats i espais, sense que suposi la condició meteorològica un obstacle. ca
dc.description.abstract [eng] We can speak of a Final Degree Project in explaining a set of possible solutions to particular activities and materials to use when the weather conditions do not allow to make the class were commonly used in physical education (outer zones) and exercises required for the contents of physical education. We offer different proposals to find a solution or to improve this problems that we have in the majority of schools also analyzed the situation in several schools to see the reality that we found. The results show that despite the weather of our Islands only affect a few months of the year, makes it necessary to have a planned activity or sessions for each unit. In addition, although the schools have a gym, recognized that rainy days usually always occupied by forcing others to establish themselves in the classroom. So I created a set of activities because it could be done easily in class differentiated by blocks. From the results of this evaluation, presents the findings and consider proposals for improvement. It also seeks to persuade any weather conditions can be worked almost any content that is within the physical education curriculum, based on imagination, creativity and diversity of activities and spaces, without involving a meteorological condition obstacle. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.title Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Educació física ca
dc.subject.keywords Condicions meteorològiques ca
dc.subject.keywords Pluja ca
dc.subject.keywords Instal·lacions ca
dc.subject.keywords Activitats ca
dc.subject.udc 373 - Ensenyament primari i secundari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record