La sensibilització envers els infants amb discapacitat mitjançant el joc

Show simple item record

dc.contributor Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
dc.contributor.author Bonnín Palou, Maria del Mar
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-03-21T11:44:13Z
dc.date.available 2018-03-21T11:44:13Z
dc.date.issued 2018-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145485
dc.description.abstract [cat] El treball que exposo a continuació sorgeix davant la recerca de formes per sensibilitzar els infants envers les discapacitats. Com també cercar noves formes i recursos metodològics que ajudin a millorar la nostra pràctica docent referent a aquest tema perquè tots els mestres són conscients de la gran diversitat de l’alumnat que està present en les aules i lo important que és sensibilitzar i sensibilitzar-nos. Per això, amb aquest Projecte, poso en marxa una proposta de treball pels docents d’Educació Infantil en la que es tracta principalment la sensibilització envers els infants amb alguna discapacitat física o sensorial a través del joc. He decidit fer-ho a través del joc perquè posseeixen una gran importància en l’Educació Infantil, ja que adquireixen un valor educatiu per les possibilitats d’exploració del propi entorn i per les relacions lògiques que afavoreixen a través de les interaccions amb els objectes, amb el medi, amb altres persones i amb ells/es mateixos. Començaré amb una petita pinzellada sobre les teories del joc i les diferents concepcions i classificacions de joc que fan alguns autors, la importància del rol de l’educador/a. Una breu definició de les tres discapacitats a treballar (auditiva, visual i motriu), el concepte d’inclusió i com treballar-la a l’aula a través del joc. Per concloure el treball, es podrà observar una sèrie de sessions que ajudaran als infants a comprendre i sensibilitzar-los cap a la discapacitat motriu i sensorial. A l’escola és important formar en la diferència i sensibilitzar els nostres alumnes, fent que ningú discrimini a cap infant per un motiu o altre. Les diferències tanquen grans oportunitats d’aprenentatge i amb el meu projecte vull fer que els infants en siguin conscients. Entre tots hauríem d’aconseguir un model educatiu inclusiu, caracteritzat per ser una escola per a tots, on s’eviti qualsevol tipus de discriminació, on es fomenti la participació de tot el grup d’alumnes i es considerin les diferències com enriquidores. ca
dc.description.abstract [eng] The work presented below springs from the need to find ways to make children aware towards disabilities. It also attempts to find new ways and methodological resources to help improve our teaching practices on this issue because all teachers are aware of the great student diversity present in the classroom, and how important it is to raise awareness and sensitize all about this issue. Thus, in this project, I would like to present a work proposal for teachers of Early Children Education with the objective of raising awareness towards children with physical or sensory disabilities through the game. I decided to approach the issue through games because playing has a great importance in early childhood education. Gaming has a very important educational value for the possibilities of exploration of the environment itself that it offers and the logical relationships favored through interactions with objects, with the environment , with others and with themselves. I'll start with a short overview about game theories and the different concepts and classifications that make some authors make about gaming and the importance of the educator role. A brief definition of the three disabilities to work with (auditory, visual and motor), the concept of inclusion and how to work with it through the game. To conclude the work, I present a series of sessions that will help children understanding and sensitizing them to motor and sensory disabilities. In the school it is important to train and sensibilize children about students differences, so that no one discriminates any child for one reason or another. Differences hold great opportunities for learning and in my project I want to make children aware of this. Among all we should manage to construct an inclusive educational model, characterized as a school for all, where any kind of discrimination is avoided, where the participation of the entire group of students is encouraged and where differences are considered as enriching. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title La sensibilització envers els infants amb discapacitat mitjançant el joc ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Educació infantil ca
dc.subject.keywords Discapacitat sensorial ca
dc.subject.keywords Discapacitat física ca
dc.subject.keywords Joc ca
dc.subject.keywords Empatia ca
dc.subject.keywords Sensibilització ca
dc.subject.udc 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics