Educació Emocional a l'escola infantil; aprenent emocions a través de la psicomotricitat

Show simple item record

dc.contributor Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
dc.contributor.author Cladera Fiol, Sonia
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-03-21T11:53:57Z
dc.date.available 2018-03-21T11:53:57Z
dc.date.issued 2018-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145487
dc.description.abstract [cat] Aquest treball de fi de grau que present exposa la importància de treballar l`educació emocional i fer-ho mitjançant la psicomotricitat ja que ambdues parts; emocions i moviment són fonamentals per un bon desenvolupament dels infants. Per això es recullen els termes més significatius de l`educació emocional, la psicomotricitat i la relació que hi ha entre les dues com a part fonamental de l`educació infantil. Dintre del marc teòric ens mostra les característiques generals dels infants de 0-3 anys i que entenem per educació emocional i psicomotricitat. Per acabar aquest apartat, es presenta una relació amb els dos termes i com la psicomotricitat pot ajudar a l´educació emocional. La segona part es presenta una varietat de propostes d´intervenció educativa, destinades a infants de 2-3 anys, estan dividides en 10 sessions per treballar a l´aula de psicomotricitat. Aquestes propostes estan destinades a la descoberta de les emocions. ca
dc.description.abstract [eng] This bachelor thesis presents the importance of working in emotional education and do so by psychomotor since both parties; emotions and movement are fundamental to a proper development of children. Therefore lists the most significant terms emotional education, motor skills and the relationship between the two as a fundamental part of children education. Within the framework is shown the general characteristics of children 0-3 years and we understand the emotional and psychomotor education. To conclude this section, we present a list with two terms as motor skills and emotional education can help. The second part presents a variety of educational proposals of intervention, these are intended for children 2-3 years, divided into 10 sessions to work psychomotor classroom. These proposals are aimed at improving the emotions. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title Educació Emocional a l'escola infantil; aprenent emocions a través de la psicomotricitat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Educació emocional ca
dc.subject.keywords Educació infantil ca
dc.subject.keywords Psicomotricitat ca
dc.subject.keywords Emocions ca
dc.subject.keywords Moviment ca
dc.subject.udc 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record