La consciència fonològica a 1r Cicle d'Educació Primària: un estudi de cas

Show simple item record

dc.contributor Bassa Martín, Ramon Miquel
dc.contributor.author Jabalera González, Sara
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:53:20Z
dc.date.available 2018-03-22T12:53:20Z
dc.date.issued 2018-03-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145535
dc.description.abstract [spa] Aquest Treball de Fi de Grau consta d’una part teòrica on els conceptes estan centrats en la consciència fonològica i com influeix sobre la lectura i l’escriptura. Aquest procés s’entén que s’assoleix a través d’una sèrie de passes que seran els prerequisits bàsics en els infants per poder dur a terme durant molt d’anys un aprenentatge adequat. El treball està centrat en l’observació d’un cas pràctic, en concret d’un infant de 1r de primària, el qual té una sèrie de dificultats d’aprenentatge a l’hora de treballar la lectura i l’escriptura, per la qual cosa s’han treballat una sèrie d’activitats amb l’objectiu de millorar aquestes mancances. El cas pràctic està desenvolupat mitjançant tallers de consciència fonològica on es fan una sèrie d’activitats o exercicis d’estimulació de llenguatge, tant a l’aula de suport corresponent a la Logopeda/AL del centre, com dins l’aula ordinària dels infants a través de l’observació del llenguatge espontani. També es realitza una prova de competència lingüística amb la intenció d’obtenir unes dades més precises. Segons els diferents tallers i tasques realitzades, s’arriba a la conclusió de la importància de la consciència fonològica per tal d’arribar a assolir la lectura i a l’escriptura. ca
dc.description.abstract [eng] The present Work of Final Degree consists in a theoretical part in which concepts are focused on the phonological awareness and its influence on reading and writing. We understand that this process can be achieved through a series of stages which will be the basic necessary conditions in children to achieve a suitable learning for a long time. It is focused on daily analysis of a practical case, namely on the observation of a child in the 1st year of Primary Education who has some learning difficulties when reading and writing. With the objective to improve his shortages, a series of specific tasks have been designed. The practical case is developed through phonological awareness workshops in which some activities of Language stimulation are carried through in the speech therapist room and other activities in the ordinary classroom through observation of natural Language. In addition, a test to check the linguistic competence is carried out with the aim to get more reliable and accurate data. Taking into account the outcomes of the different workshops and tasks carried out, we can conclude that phonological awareness is very important to accomplish reading and writing successfully. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title La consciència fonològica a 1r Cicle d'Educació Primària: un estudi de cas ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Consciència fonològica ca
dc.subject.keywords Estimulació de llenguatge ca
dc.subject.keywords Lectura ca
dc.subject.keywords Escriptura ca
dc.subject.keywords Estudi de cas ca
dc.subject.udc 373 - Ensenyament primari i secundari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics