Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants

Show simple item record

dc.contributor Petro Balaguer, Ana Belén
dc.contributor.author Boned Martín, Elena
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-15T09:26:01Z
dc.date.available 2018-05-15T09:26:01Z
dc.date.issued 2018-05-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145783
dc.description.abstract [cat]El present document tracta de donar una nova visió vers al treball de les matemàtiques en els centres educatius. Per assolir-ho, en primer lloc, s’exposen les diferents consideracions i punts febles o errors que cometen alguns docents a l’aula, seguit de l’explicació de noves metodologies que donen peu a treballar qualsevol contingut o àrea de manera global i integradora. Més concretament, parlam dels ambients d’aprenentatge donant visió als espais, material i rol de l’adult. Finalment, per donar veu als infants, es recullen una sèrie d’accions que sorgeixen de manera espontània allà on, a partir de l’anàlisi, es veu reflectit tot el treball que fan vers als continguts matemàtics que s’esdevenen implícitament en el seu dia a dia. ca
dc.description.abstract [eng]This document tries to give a new vision to work towards mathematics in schools. To achieve this, firstly, we set out the various considerations and weaknesses or mistakes some teachers do in the classroom, followed by the explanation of new methodologies that give rise to any content or work area in a global and inclusive way. More specifically, we are talking of learning environments watching spaces, materials and the role of the adult. Finally, to give voice to children, se have a series of actions that come spontaneously, from the analysis, we see reflected all the work they do towards the mathematical content that occur implicitly in their life. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.title Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords matemàtiques ca
dc.subject.keywords ambients ca
dc.subject.keywords lògica ca
dc.subject.keywords numeració i càlcul ca
dc.subject.keywords geometria ca
dc.subject.keywords mesura ca
dc.subject.keywords estadística ca
dc.subject.keywords probabilitat ca
dc.subject.keywords lliure circulació ca
dc.subject.keywords accions dels infants ca
dc.subject.keywords experimentació ca
dc.subject.keywords manipulació ca
dc.subject.keywords aprenentatge autònom ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record