Un món per descobrir: Els Ambients d’Art. L’educació plàstica a l’Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Jaume Adrover, Maria Magdalena
dc.contributor.author Gost Fiol, Margalida
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-14T10:32:02Z
dc.date.available 2018-09-14T10:32:02Z
dc.date.issued 2018-09-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147413
dc.description.abstract [cat] El present Treball de Fi de Grau es presenta com un Treball empíric o de camp relacionat amb l’Educació Artística i Plàstica fent referència als ambients d'art a diferents centres. La finalitat d'aquest treball es observar i analitzar les diferents propostes i materials que poden utilitzar-se en aquest ambient i explorar i conèixer com s’utilitzen aquests espais en escoles infantils de 3-6 anys de Mallorca: CEIP Son Basca i CEIP Sa Graduada. Tal com apunta el llibre El Martinet, T'estimo però no ho sé escriure (Fontanet, Romera, Trullols i Vilchez, 2016): "Inicialment els infants petits exploren, interaccionen amb el material. L’interès és pel seu propi moviment. El plaer dels moviments és doncs el primer desig, després contemplen el resultat gràfic que aquest moviment ha deixat i descobreixen el plaer de mirar l'empenta d’allò que han fet." Per aquest fet defenso que és una eina que s'ha de cultivar i promoure als infants. ca
dc.description.abstract [eng] The following End of Degree Project (TFG) is presented as an empirical paper or fieldwork concerned with Artistic and Plastic Education related to the artistic environments that can be found in different educational centers, since it is an environment where various proposals with large amounts of materials can be performed. It is important to take care of all the artistic environment scenarios in order to have a tidy room, prepared at any time to perform artistic creations. The aim of this project is to observe which materials are used in these environments and to explore and know how they are used in different infant schools for 3 to 6 year old children. Just as the book El Martinet, T'estimo però no ho sé escriure (Fontanet, Romera, Trullols i Vilchez, 2016) says: “Initially children explore, interact with the material. The interest lies in its own movement. The pleasure taken from movements is therefore their first desire, then comes the graphic result that this movement left behind and they discover the pleasure of looking at the endeavour that took to do what they did” For this reason I believe that it is a tool that should be cultivated and promoted among children. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Ambients d’art ca
dc.subject.other Materials ca
dc.subject.other Observació dels infants ca
dc.subject.other Creacions artístiques ca
dc.subject.other Espais ca
dc.subject.other Funcionament de l’ambient ca
dc.title Un món per descobrir: Els Ambients d’Art. L’educació plàstica a l’Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record