Necessitats i beneficis del moviment en l'etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc

Show simple item record

dc.contributor.author Payeras Pons, Antònia
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-17T10:21:51Z
dc.date.available 2018-09-17T10:21:51Z
dc.date.issued 2018-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147446
dc.description.abstract [cat] El moviment en l’ etapa 3-6 anys dels infants, està present al seu dia a dia. És una peça clau en el seu desenvolupament físic, afectiu, de relació i mental. Com a docents, la nostra feina és educar als alumnes perquè aquests, desenvolupin totes les seves capacitats (cognitives, físiques, lingüístiques, morals i socials), i a més a més, afavorir també el desenvolupament integral com a persones. Per tant, hem d’estar preparats, entre altres coses, per respondre a les seves necessitats de moviment. Perquè els infants aprenguin a controlar els seus moviments i desenvolupin els seus músculs, primer els hem de deixar moure. Durant l’estada al CEIP Verge de Lluc, he pogut observar que, els infants escolaritzats a aquesta etapa (3-6), tenen una gran necessitat de moviment i d’explosió. Per norma general, són infants bastant moguts que sempre seguit cerquen moure’s. Considero que cal millorar les propostes de moviment ofertes als infants, ja que aquestes no són suficients, tenint en compte que només es realitza una hora de psicomotricitat a la setmana. A partir de les observacions realitzades, he decidit posar en pràctica 5 sessions de moviment amb un petit grup heterogeni d’infants, edats dels quals aniran dels 3 als 6 anys. Aquestes sessions consistiran en l’aplicació de diferents jocs motrius, on l’objectiu principal serà el desplaçament dels infants per l’espai. L’objectiu d’aquesta posada en pràctica és cobrir part de les necessitats de moviment dels infants mitjançant diferents jocs i observar quins beneficis suposen aquestes pel seu desenvolupament i per la seva tasca diària. ca
dc.description.abstract [eng] The movement during the infant period 3-6 years old, is present in their day-to-day and is an essential part of their physical, affective, mental and relation development. As teachers, our objective is to teach the students to develop all their capacities (cognitive, physicals, linguistics, morals and socials), as well as, to favor their integral development as people. Therefore, we have to be prepared, among other things, to respond their movement necessities. During my stay in the CEIP Verge de Lluc, I could notice, that in the school, the infants during this period (3-6 years old), have a high necessity to movement and explosion. Generally, they are active children that always look for to move. I consider that the movement proposals provided to the infants has to be improved, as them are not sufficient, keeping in mind that there is only psychomotricity one hour a week. Based on the realized observations, I have decided to apply 5 movement sessions with a small and heterogeneous group of children, between 3 and 6 years old. Those sessions will involve applying different motor games, where their main objective will be the infant’s displacement in the area. The objective of this implementation is to cover part of the infant’s movement necessities by applying different games and observe the benefits that these games suppose into their development and their daily task. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Moviment ca
dc.subject.other Desenvolupament ca
dc.subject.other Activitats ca
dc.subject.other Educació infantil ca
dc.subject.other Motricitat ca
dc.subject.other Activitat física ca
dc.title Necessitats i beneficis del moviment en l'etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics