Protagonistes del seu aprenentatge Projectes de Treball

Show simple item record

dc.contributor Rincón Verdera, Juan Carlos
dc.contributor.author Vallespir Alomar, Natalia
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-17T11:31:58Z
dc.date.available 2018-09-17T11:31:58Z
dc.date.issued 2018-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147461
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest treball és fer una revisió bibliogràfica en l’àmbit de les metodologies innovadores utilitzades a educació infantil a les nostres escoles. En concret, profunditzar en la metodologia dels Projectes de treball (treball per projectes) i mostrar la importància d’aquesta manera de fer a les aules. A més d’adquirir uns coneixements més profunds sobre el tema exposat. Amb aquesta metodologia, de manera lúdica i didàctica, els nins i nines assoleixen procediments i actituds que es consideren fonamentals en el procés d’aprenentatge, a més, i molt important, són els protagonistes del seu aprenentatge. El treball per projectes és un aprenentatge que no posa límits a la imaginació dels infants, i és capaç de partir dels coneixements previs, connectar amb els seus interessos i accedir a experiències que són significatives, de forma sistemàtica i amb una actitud científica. És una forma de fer que els motiva a descobrir. És una metodologia que involucre les famílies en tot allò que els infants duen a terme, compartint i gaudint dels processos cognitius, emocionals, intel·lectuals i socials. Per fer aquest treball he seguit una sèrie de passes. En primer lloc, he fet una recerca de bibliografia referent al tema, començant per cercar informació sobre els orígens d’aquesta metodologia. Respecte als antecedents, he trobat a diversos autors i corrents pedagògiques com Dewey, Kilpatrick, l’escola nova i els centres d’interès de Decroly, entre d’altres. La passa següent ha estat fer una anàlisi de la bibliografia trobada, adonar-me de la informació rellevant, seleccionar la que podia servir per realitzar el treball i descartar la que estava falta de contingut. Després de tenir la informació al meu abast, he creat l’índex, d’aquesta manera la informació està ordenada en seccions, i ha estat més fàcil estructurar els continguts del tema. Seguidament, vaig començar a llegir en profunditat totes les fonts d’informació, llibres, articles, blogs, etc. La següent feina va ser començar a fer el gruix del treball, plasmar tot el que havia fet fins ara, és a dir, elaborar el cos del treball. Aquest treball, per una banda, pretén ser una investigació per saber realment com es duen a terme els Projectes de Treball a educació infantil. I per altra banda, fer una exposició d’altres metodologies innovadores complementàries a aquesta. ca
dc.description.abstract [spa] El objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliográfica en el ámbito de las metodologías innovadoras utilizadas en educación infantil en nuestras escuelas. En concreto profundizar en la metodología de los Proyectos de trabajo (trabajo por proyectos) y mostrar la importancia de este modo de trabajar en las aulas. Además, de adquirir unos conocimientos más profundos sobre el tema expuesto. Con esta metodología, de manera lúdica y didáctica, los niños y niñas logran procedimientos y actitudes que se consideran fundamentales en el proceso de aprendizaje. Además, y muy importante, son los protagonistas de su aprendizaje. El trabajo por proyectos es un aprendizaje que no pone límites a la imaginación de los niños y niñas, que es capaz de partir de los conocimientos previos, conectar con sus intereses y acceder a experiencias que son significativas, de forma sistemática y con una actitud científica. Es una forma de hacer que los motiva a descubrir. Es una metodología que involucra a las familias en todo aquello que los niños y niñas hacen, compartiendo y disfrutando de los procesos cognitivos, emocionales, intelectuales y sociales Para realizar este trabajo he seguido una serie de pasos. En primer lugar, he hecho una investigación de bibliografía referente al tema, empezando por buscar información sobre los orígenes de esta metodología. Encontrando como antecedente a varios autores y corrientes pedagógicas como Dewey, Kilpatrick, la escuela nueva y los centros de interés de Decroly, entre otros. El paso siguiente ha sido hacer un análisis de la bibliografía encontrada, darme cuenta de la información relevante, seleccionar la que puede servir para realizar el trabajo y la que se tiene que descartar por falta de contenido. Después de tener la información a mi alcance, creé el índice, de este modo la información está ordenada en secciones, y ha sido más fácil estructurar los contenidos del tema. Seguidamente, empecé a leer en profundidad todas las fuentes de información, libros, artículos, blogs, etc. El siguiente trabajo fue empezar a hacer el grueso del trabajo, plasmar todo lo que había hecho hasta ahora, es decir, elaborar el cuerpo del trabajo. Este trabajo, por un lado, pretende ser una investigación para saber realmente como se llevan a cabo los Proyectos de Trabajo en Educación Infantil. Y por otro lado, expondré otras metodologías innovadoras complementarias a esta. ca
dc.description.abstract [eng] The object of this dissertation is to make a bibliographic review in the field of innovative methodologies used in early childhood education in our schools. Specifically, its aim is to examine in depth the methodology of the project work (work by projects) and show the importance of this way of learning in the classroom. Additionally, it aims to achieve a deeper knowledge about the topic that has been studied. Using the project work methodology, children become accustomed to procedures and attitudes that are considered fundamental to the learning process. In addition and which is very important, children are the protagonists of their own learning. Project work is a learning process that does not put limits on the imagination of children. It is able to start from previous knowledge, connect with their interest and access experiences that are meaningful in systematic way and with scientific attitude. It is a way of working that motivates children to discover. It is a methodology that involves families in everything that their children do, sharing and enjoying cognitive, emotional, intellectual and social processes. To carry out this work I have followed a series of steps. First of all, I have done bibliographical research on the subject, starting by looking for information about the origins of this methodology. Several authors and pedagogical movements such as Dewey, Kilpatrick, the new school and the centres of interest of Decroly, among others, were found. The next step was to make an analysis of the bibliographical information found, identify the relevant information, then select the most useful sources and discard some due to lack of content. After having the information at my disposal, I created the index, ordering the information in sections, making it easier to structure the contents of the dissertation. Then I started to read in depth all the sources of information, books, articles, blogs, etc. The next task was to start doing the bulk of work, to capture all that I had done so far, that is to write the body of the text. This work, on the one hand, aims to be an investigation into how Projects in Infant Education are carried out. And on the other hand, it will show other innovative methodologies complementary to this. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Treball per Projectes (projectes de treball) ca
dc.subject.other Protagonistes de l’aprenentatge ca
dc.subject.other Aprendre a aprendre ca
dc.subject.other Educació infantil ca
dc.subject.other Col·laboració familiar ca
dc.title Protagonistes del seu aprenentatge Projectes de Treball ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics