Trastorn d’Espectre Autista: sentits i ambientació de l’aula Infantil

Show simple item record

dc.contributor López Penadés, Raul
dc.contributor.author Rosselló Drescher, Catalina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-17T12:24:23Z
dc.date.available 2018-09-17T12:24:23Z
dc.date.issued 2018-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147475
dc.description.abstract [cat] El tema del treball és la percepció sensorial dels infants amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA). Aquest és un trastorn complex del desenvolupament que implica anomalies i deficiències en la interacció social, en el llenguatge i en capacitats emocionals, cognitives, motores i sensorials. Els objectius del treball eren entendre les característiques sensorials dels infants amb TEA i elaborar com seria una aula ideal que respectés les característiques sensorials. Cercant informació sobre la percepció dels sentits amb infants d’aquestes característiques, es va veure que dins del món autista hi ha una gran diversitat. Els infants poden tenir característiques sensorials hipersensibles (molt sensibles, pot provocar dolor) o hiposensibles (no reaccionen davant determinats estímuls i s’estimulen ells mateixos). També poden tenir una combinació d’hiper- i hiposensibilitat, és a dir, tenir característiques típiques d’un i característiques d’altres. Fent referència a la intervenció educativa es pot dir que hi ha estratègies d’intervenció i d’actuació a l’aula per tal que els infants amb TEA no hagin de passar per tants mal moments i desenvolupar rabietes. També s’ha de tenir present que les actuacions no només depenen del docent, sinó també de la instal·lació del centre i els fonts econòmics per adaptar les aules. ca
dc.description.abstract [eng] The subject of the project is the sensory perception of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). This is a complex developmental disorder that implies anomalies and deficiencies in social interaction, in language and in emotional, cognitive, motor and sensory abilities. The objectives of the work were to understand the sensory characteristics of the children with ASD and elaborate how it would be an ideal classroom that respected the sensorial autistic characteristics. Looking for information about the perception of the senses with autism children, it was seen that in the autistic world they have a great diversity. Children can have hypersensitive sensory characteristics (very sensitive, can cause pain) or hyposensitivity (they do not react to certain stimuli and stimulate themselves). They may also have a combination of hyper and hyposensitivity, that is, having typical characteristics of one and other characteristics. Referring to the educational intervention, it is possible to say that there are strategies of intervention and action in the classroom so that children with ASD do not have to go through so many bad times and develop tears. It should also be taken into account that the actions not only depend on the teacher, but also on the installation of the center and the economic sources to adapt the classrooms. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Infants autistes ca
dc.subject.other Sentits ca
dc.subject.other Trastorn d’Espectre Autista (TEA) ca
dc.subject.other Hipersensibilitat ca
dc.subject.other Hiposensibilitat ca
dc.title Trastorn d’Espectre Autista: sentits i ambientació de l’aula Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics