Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Revert Melero, José Ramon
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-20T07:16:19Z
dc.date.available 2018-09-20T07:16:19Z
dc.date.issued 2018-09-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147523
dc.description.abstract [cat] El present treball final de grau fa un anàlisis de diversos factors motivacionals que poden influir en el procés d’ensenyament-aprenentatge, fent especial menció al curs de sisè a l’àrea d’educació física. Per aquest anàlisi, ens endinsarem dins l’amplia temàtica de la motivació, més concretament a l’àmbit educatiu, tenint en compte autors especialitzats en el tema i diferents teories i corrents motivacionals pedagògiques. L’estudi es focalitzarà en els interessos o rebutjos dels alumnes a l’hora de realitzar les diferents sessions d’educació física, amb la finalitat de poder detectar-los, potenciar els beneficiosos i/o substituir els contraproduents. La investigació consistirà en la realització de dues unitats didàctiques, de quatre sessions cada una, en les que s’aniran introduint diferents variables motivadores o desmotivadores pels alumnes. Una vegada realitzades les unitats didàctiques s’avaluaran els diferents aspectes motivacionals a partir d’un qüestionari. A través d’aquest qüestionari, es donaran a conèixer la influència dels diferents factors en la motivació dels alumnes en el moment de realitzar les classes d’educació física. ca
dc.description.abstract [eng] This final degree dissertation analyses different motivational factors that can influence the teaching and learning process, more specifically for the year six in the area of physical education. For this analysis, we will dive into the broad motivational subject, more specifically in the educational field, taking into account specialised authors in the subject and different theories and pedagogical motivational movements. The study will focus on the interests or rejections of the students when practising the different P.E. sessions, the goal being to detect them, boost the beneficial ones and/or replace the counterproductive ones. The research will consist on the completion of two didactic units, of four sessions each, in which we will be introducing different motivational or demotivational variables for the students. Once we have completed the didactic units, we will evaluate the different motivational aspects through a questionnaire. Through this questionnaire, we will find the influence of the different factors at the time of taking the P.E. classes. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Motivació ca
dc.subject.other Educació física ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Ensenyament ca
dc.subject.other Variables motivadores ca
dc.title Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics