Estudi del nivell de desenvolupament lingüístic en un nin de 10 anys amb autisme

Show simple item record

dc.contributor Buil Legaz, Lucia
dc.contributor.author Anguiano González, Cynthia
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-24T12:44:03Z
dc.date.available 2018-09-24T12:44:03Z
dc.date.issued 2018-09-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147630
dc.description.abstract [cat] El present treball fa referència a un cas pràctic d’un nin amb autisme de 10 anys. Inicialment, s’explica les característiques que pot presentar una persona amb autisme, tot seguit, es comenten les característiques del nin amb el qual es passarà a treballar, i finalment, les avaluacions i intervencions que es varen dur a terme durant un curt període de temps de l’any escolar 2017-2018, així com les conclusions que es treuen al respecte. No es pot apreciar gran diferència respecte al nivell de vocabulari del nin, de la primera avaluació a la darrera, ja que el temps transcorregut i el nombre d’intervencions realitzades no han estat suficients. És a dir, això ha provocat que la diferència significativa entre l’edat cronològica i l’edat de vocabulari del nin no variés d’una forma notable. Per observar grans resultats, cal ampliar el període de temps entre avaluacions així com el nombre de les sessions d’intervenció realitzades; d’aquesta manera, es podrà arribar a tenir un bon exemple de programa d’intervenció amb un nin amb autisme d’aquesta edat. ca
dc.description.abstract [eng] This paper refers to a practical case of a 10-year-old boy with autism. Initially, it explains the characteristics that a person with autism can present, then the characteristics of the child whom is going to work with, and finally, the evaluations and interventions that will be carried out during a short period of time of the 2017-2018 school year, as well as the conclusions that are drawn from respect. There is no significant difference between the level of the child's vocabulary from the first evaluation to the last, because the time elapsed and the number of interventions carried out have not been sufficient. That is, this has meant that the significant difference between the chronological age and the age of the child's vocabulary does not diminish in a remarkable way. To observe great results, it is necessary to extend the period of time between evaluations as well as the number of intervention sessions performed; in this way, you can get to have a good example of an intervention program with a child with autism of this age. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Autisme ca
dc.subject.other Intervenció educativa ca
dc.subject.other Comunicació ca
dc.subject.other Llenguatge ca
dc.title Estudi del nivell de desenvolupament lingüístic en un nin de 10 anys amb autisme ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record