La provenció; una eina per reduir els conflictes escolars i millorar el clima a l'aula

Show simple item record

dc.contributor Adame Obrador, Maria Teresa
dc.contributor.author Ferrer Amer, Maria del Pilar
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T07:34:14Z
dc.date.available 2018-09-26T07:34:14Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147699
dc.description.abstract [cat] Els conflictes en els centres escolars, és un tema molt debatut avui en dia, especialment, les implicacions que aquests tenen per a la convivència escolar, com afecta emocionalment als diferents agents implicats i, conseqüentment, la influència que té en el clima d’aula. En general, parlem de conflictes amb connotacions negatives per a totes les persones implicades en el problema i, la resolució d’aquests, majoritàriament, és a través del càstig o una simple disculpa. En l’actualitat s’estan duent a terme molts de projectes de mediació escolar i de resolució de conflictes dintre dels centres escolars com a mesura d’intervenció. La innovació d’aquest Treball Final de Grau (TFG) proposa un canvi en la perspectiva de veure i treballar els conflictes. La resolució positiva i constructiva d’aquests, ens serveix com una forma de creixement personal. A més, es planteja una intervenció a partir de la prevenció dels conflictes a través de l’escala de provenció, amb la que s’adquireixen habilitats personals per minimitzar l’aparició dels mateixos, treballant i potenciant la cohesió de grup o per tractar-los d’una forma que ens resulti positiva i útil pel desenvolupament personal de cada un. ca
dc.description.abstract [eng] School conflicts are very important today and specially for school coexistence, in which way those conflicts affect to the people involved and, in fact, the influence those conflicts have on the classroom atmosphere. In general, when we talk about conflicts, we do it with negative connotations for everybody involved on them and their resolution mostly is through punishment or simply apology. Currently, there are many projects of mediation and conflict resolution in the school as a measure of intervention. The innovation of this Final Dissertation changes the perspective to see and work conflicts. The positive and constructive resolution serves us as a form of personal growth. In addition, it is suggest the intervention from conflicts prevention trough the provention, in order to get personal abilities and to reduce them, working and trying to develop the group cohesion or to treat them in a positive way and useful for every one personal development. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other conflictes ca
dc.subject.other clima d’aula ca
dc.subject.other provenció ca
dc.title La provenció; una eina per reduir els conflictes escolars i millorar el clima a l'aula ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record