Les activitats físiques i esportives extraescolars en l’educació primària augmenten el rendiment acadèmic

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Salvà Marí, Sara Ana
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T08:43:04Z
dc.date.available 2018-09-26T08:43:04Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147716
dc.description.abstract [cat] El tema d’estudi d’aquest treball de fi de grau pretén mostrar la importància que té la realització d’activitat física extraescolar en el rendiment acadèmic, així com, en quin dels dos sexes té més importància. En quant a la relació entre l’activitat física i el rendiment acadèmic són moltes les investigacions que estudien aquestes dues variables. En la majoria dels resultats surt que els alumnes que realitzen activitat física extraescolar obtenen millor notes en els seus estudis acadèmics. Per reafirmar-ho, s’elaborà un qüestionari a una mostra de 52 alumnes dels quals 35 són nins i 18 són nines d’entre 8 i 10 anys. Es va dur a terme mitjançant un qüestionari que els demanà informació sobre la seva activitat física, i en el cas de realitzar-ne se’ls demanà quants de dies i hores. Llavors, s’analitzaren tots els qüestionaris dividint als alumnes en quatre grups: els que realitzen activitat física de 0 a 1 hores a la setmana (27,66% de la mostra), de 2 a 3 (48,76% de la mostra), de 4 a 5 (17,02% de la mostra) i més de 5 hores (6,38% de la mostra). Finalment, es va fer una estadística d’hores d’activitat física extraescolar en relació a les qualificacions obtingudes, que vaig observar mitjançant l’eina Gestib. S’afirma que a quantes més hores d’activitat físiques esportives extraescolars es realitzen més elevades són les qualificacions. ca
dc.description.abstract [eng] The subject of study of this end-of-degree work aims to show the importance of carrying out physical activity out of school in academic performance, as well as, in which of the two sexes is more important. In terms of the relationship between physical activity and academic performance, there are many studies that study these two variables. Most of the results show that students who perform extracurricular physical activity obtain better grades in their academic studies. To reaffirm it, a questionnaire was prepared to a sample of 52 students of which 35 are nins and 18 are dolls of between 8 and 10 years old. It was carried out by means of a questionnaire that asked them for information about their physical activity, and in the case of doing so they were asked how many days and hours. Then, all the questionnaires were analyzed, dividing the students into four groups: those who perform physical activity from 0 to 1 hours a week (27.66% of the sample), from 2 to 3 (48.76% of the sample). ), from 4 to 5 (17,02% of the sample) and more than 5 hours (6,38% of the sample). Finally, a statistic of hours of physical activity outside of school was made in relation to the grades obtained, which I observed using the Gestib tool. It is affirmed that the more hours of physical activity after school sports are performed higher are the grades. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Activitats extraescolars ca
dc.subject.other Primària ca
dc.subject.other Rendiment acadèmic ca
dc.subject.other Espor ca
dc.subject.other Beneficis cognitius ca
dc.title Les activitats físiques i esportives extraescolars en l’educació primària augmenten el rendiment acadèmic ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics