Aplicació de propostes didàctiques basades amb les pedagogies actives: la música com a eina per treballar l'autoestima i millorar el rendiment acadèmic

Show simple item record

dc.contributor Gelabert Gual, Llorenç
dc.contributor.author Martínez Artigues, Laura
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T12:22:35Z
dc.date.available 2018-09-26T12:22:35Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147757
dc.description.abstract [cat] A través de la proposta didàctica que jo vull treballar amb la utilització de les pedagogies innovadores més concretament amb les pràctiques artístiques, la música, vull estudiar si millora l’autoestima, l’autoconcepte i la seguretat dels alumnes amb un baix rendiment acadèmic i conseqüentment la millora d’aquest rendiment. L’autoestima és la disposició de considerar-se competent davant els reptes bàsics de la vida i la confiança al dret de triomfar i ser feliços. És el fet de sentir-se segur en la nostra capacitat d’aprenentatge, de prendre decisions i fer les eleccions adequades afrontant el canvi. Ho estudiaré a través de subjectes amb poques relacions socials dins l’aula, alumnes indecisos i dependents d’un altre company per prendre decisions i amb dificultats d’aprenentatge. L’estudi es realitzarà durant el 2n trimestre del curs acadèmic 2017-18 a l’escola de primària de Son Carrió. De l’estudi s’extrauran unes conclusions i unes discussions per poder esbrinar si aquesta autoestima, seguretat i autoconeixement dels alumnes augmenta i successivament un possible augment del seu rendiment escolar en el futur. ca
dc.description.abstract [eng] Through didactical proposal that I want to work using innovative pedagogies, specially with artistic practice like the music, I want to study whether improving selfesteem, self-image and safety of students with a low academic and consequently the improvement of this performance. Self-esteem is the willingness to be considered competent in the face of the basic challenges of life and confidence in the right to succeed and be happy. It is the fact of feeling safe in our ability to learn, to make decisions and to make the right choices facing the change. I will study it through child’s with few social relationships in the classroom, students undecided and dependent on another partner to make decisions and with learning difficulties. The study will be carried out during the 2nd term of the academic year 2017- 18 at the primary school of Son Carrió. This study will draw some conclusions and discussions in order to find out if this self-esteem, safety and self-awareness of students increases after the intervention and successively a possible increase in their academic performance in the future. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Autoestima ca
dc.subject.other Autoconcepte ca
dc.subject.other Seguretat ca
dc.subject.other Rendiment escolar ca
dc.subject.other Confiança ca
dc.subject.other Música ca
dc.subject.other Waldorf ca
dc.title Aplicació de propostes didàctiques basades amb les pedagogies actives: la música com a eina per treballar l'autoestima i millorar el rendiment acadèmic ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record