La pràctica escolar dels mestres a través de la premsa professional. El cas de la revista El Magisterio Balear (1916)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)