L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

Show simple item record

dc.contributor Cardona Costa, Catalina
dc.contributor.author Rodríguez Ferrer, Rosa
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-02-04T08:35:28Z
dc.date.available 2019-02-04T08:35:28Z
dc.date.issued 2019-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148914
dc.description.abstract [cat] Dintre dels models pedagògics més estudiats en els darrers anys hi podem incloure l’aprenentatge cooperatiu. Diversos autors i experts recomanen fer-ne ús a l’àrea d’Educació Física per obtindré millores a nivell motor, cognitiu i social, però el problema el trobem a l’hora de portar-lo a terme per part dels docents, ja que pot ser que encara el desconeixen, no saben molt bé com desenvolupar-lo o només en fan ús en jocs sense objectius lúdics o en jornades especials. En aquest treball veurem l’aprenentatge cooperatiu com a model pedagògic i la seva relació en l’Educació física, a més d’una petita unitat didàctica basada en el model d’aprenentatge cooperatiu. ca
dc.description.abstract [eng] In the pedagogical models, more students in recent years can include cooperative learning. Several authors and experts recommend using the Physical Education area to obtain improvements at the motor, cognitive and social level, but the problem is found when doing so by teachers or they still do not know it, we do not know very well how to develop it or only do one in games without playful goals or in special days. In this article we will see cooperative learning as a pedagogical model and its relationship in Physical Education as well as a small teaching unit based on the cooperative learning model. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.title L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Aprenentatge cooperatiu
dc.subject.keywords Treball cooperatiu
dc.subject.keywords Educació primària
dc.subject.keywords Socialització
dc.subject.keywords Educació física
dc.subject.keywords Cooperative learning
dc.subject.keywords Cooperative work
dc.subject.keywords Elementary education
dc.subject.keywords Socialization
dc.subject.keywords Physical education


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record