Activitat física, esport i ioga a l’educació primària: estratègies per a la prevenció i actuació enfront de l’ansietat

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Jaume Monroig, Miquel
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-25T16:53:05Z
dc.date.available 2020-05-25T16:53:05Z
dc.date.issued 2020-05-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152577
dc.description.abstract [cat] L'educació actual està en un procés de canvi, introduint metodologies innovadores de caràcter dinàmic, però la societat avança lentament. Sigui per les preocupacions diàries o pel context dels infants, existeix un percentatge significatiu d'alumnat amb nivells alts d'ansietat. Doncs, com podem actuar els professionals de l'educació per controlar i prevenir tals nivells? El present treball analitza l'activitat física, l'esport i el ioga com a estratègies d'actuació enfront de l'ansietat. S'especifica la utilitat de cada modalitat en particular amb l'ansietat com a eix transversal de l'estudi, juntament amb diferents factors que també poden ajudar a prevenir el procés ansiós. A més, s'ha realitzat un estudi de camp amb 75 infants de sisè de primària, el qual s'ha dut a terme realitzant dos qüestionaris simultanis, el primer per avaluar l'ansietat tret amb l'escala STAIC-R i l'altre per avaluar la sensibilitat a l'ansietat amb l'escala CASI. S'han comparat els resultats amb altres treballs empírics, els quals han evidenciat la fiabilitat d'aquest procés. Finalment, es posen a l'abast una sèrie de recursos didàctics perquè qualsevol membre de la comunitat educativa pugui posar en pràctica la tècnica del ioga. Aleshores, trobem motius suficients per lluitar contra aquesta afectació psicològica, realment present a les nostres aules. ca
dc.description.abstract [eng] The nowadays education, is suffering a process of change, adding dynamical innovative methodologies, but the society move forward slowly. Being cause to the daily worries or cause to the infant context, there are a significant percentage of pupils with high anxiety levels. So, how can the education professionals control and prevent those levels? The present work, analyses the physical activity, sport and yoga, like actuation strategies to control and prevent the anxiety. The utility of each modality against the anxiety is particularly specified like the main axis of the study, wail exposing different factors, which can also help to prevent the anxious process. Moreover, a fieldwork has been performed, with 75 infants from sixth primary education level. This work has been developed performing two simultaneous questionnaires, one to study the presence of anxiety with STAIC-R scale, and the other to evaluate the sensibility to the anxiety with the CASE scale. The results have been compared with other empiric works, which previously had found evidence about the reliability of the process. At the end, a series of didactical resources are exposed, in order to any member of the education community could implement yoga techniques. Therefore, we found enough reasons to fight against this psychological disorder, really present in our classrooms. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.other Ansietat ca
dc.subject.other Activitat física ca
dc.subject.other Ioga ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.subject.other Anxiety ca
dc.subject.other Physical activity ca
dc.subject.other Yoga ca
dc.subject.other Primary education ca
dc.title Activitat física, esport i ioga a l’educació primària: estratègies per a la prevenció i actuació enfront de l’ansietat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record