La metodologia Montessori i la seva aplicació a les matemàtiques

Show simple item record

dc.contributor Petro Balaguer, Ana Belén
dc.contributor.author Ribas Nadal, Marina
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-27T11:00:52Z
dc.date.available 2020-05-27T11:00:52Z
dc.date.issued 2020-05-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152626
dc.description.abstract [caqt] Aquest treball de fi de grau es desenvolupa envoltant el tema de la metodologia Montessori i la seva aplicació a les matemàtiques, es focalitza a l’àrea d’Educació Infantil. Per una banda, en aquest treball s’hi redacten, una sèrie de qüestions relacionades amb la metodologia Montessori com són la seva biografia, les idees principals del mètode, els períodes sensibles d’aquest... També, es fa referència a l’ensenyament de les matemàtiques a partir del mètode de Maria Montessori, el rol que ha de tenir l’adult, estratègies... Per altra banda, es redacta un llistat de materials especialment focalitzats en les àrees sensorial i de matemàtiques, ja que són les àrees en les que es tracten les matemàtiques en Educació Infantil. A més, es fa un incís sobre les idees bàsiques que ha de tenir una aula focalitzada amb la metodologia de Maria Montessori, és a dir, l’ambient de l’aula, el rol que ha de presentar l’adult, el material i els nivells d’aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] This work of end of grade develops surrounding the motif of the Montessori’s methodology and her app at the maths, it’s focuses on the area of Childish Education. On the one hand, at this work draft a series of questions related with the Montessori’s methodology how her biography is, the principal ideas of the method, the sensitive periods of this method… Also, it references at the education of the maths from Maria Montessori’s method, the role that has to have the adult, strategies… On the other hand, drafts a listing of materials especially focuses on the sensory areas and on mathematic areas, since they are the areas at those that treat the maths at Childish Education. Besides, it does a subsection on the basic ideas that has to have a classroom focused on Maria Montessori’s methodology: the ambient of the classroom, the role that has to present the adult, the material, and levels of learning. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 51 - Matemàtiques ca
dc.subject.other Metodologia Montessori ca
dc.subject.other Matemàtiques ca
dc.subject.other Material ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.subject.other Montessori methodology ca
dc.subject.other Mathematics ca
dc.subject.other Material ca
dc.subject.other Childhood Education ca
dc.title La metodologia Montessori i la seva aplicació a les matemàtiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics