Patis inclusius amb alumnes amb Trastorn d’Espectre Autista

Show simple item record

dc.contributor Ojeda Santana, Atteneri Yurena
dc.contributor.author Peña de la Fuente, María
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-27T16:44:30Z
dc.date.available 2020-05-27T16:44:30Z
dc.date.issued 2020-05-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152629
dc.description.abstract [cat] L’Educació Inclusiva és una situació educativa on es tenen en compte les necessitats de tot l'alumnat independentment de les seves característiques. Aquesta situació, però, va més enllà de les aules; havent-se d'implementar a nivell de centre, és a dir, arribant a tots els espais i activitats d'aquest. Per aquest motiu, el fet d’haver trobat una falta d’instruments inclusius i programes educatius adaptats als alumnes TEA durant el moment d’esbarjo o el moment de temps lliure ha fet que l’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau sigui presentar una proposta d'intervenció inclusiva a nivell del temps d'esbarjo; presentant eines i estratègies diverses, per a infants i mestres, amb o sense qualque tipus de discapacitat. No obstant això, s'especifica en alumnat TEA, on les principals alteracions d'aquest col·lectiu són el comportament, la interacció amb els altres, l’habilitat de comunicació i l’aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] Inclusive Education is an educational situation where the differences of the pupils are borne in mind regardless their characteristics. This situation goes beyond the classrooms, needing to be implemented at the school level that is, reaching all the spaces and activities of the school. For this reason, the fact of having found a tools of inclusive instruments and educational programs tailored to the TEA students during the break or recreation moment of free time has made the main objective of this End-of-Degree Work (TFG) to present a proposal for an inclusive intervention at a break or recreation moment; by presenting tools and strategies, for students and teachers, with or without some kind of disability. However, this document is specified on TEA students, where the main alterations of this group are interaction with others, communication and learning skills ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other TEA ca
dc.subject.other Patis inclusius ca
dc.subject.other Dinamització ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Recreation Inclusive ca
dc.subject.other Dynamization ca
dc.subject.other Education ca
dc.subject.other Inclusive ca
dc.title Patis inclusius amb alumnes amb Trastorn d’Espectre Autista ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record