Ambients matemàtics a Educació Infantil de diferents centres de Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Petro Balaguer, Ana Belén
dc.contributor.author Brazo Ferrer, Núria
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-29T14:34:51Z
dc.date.available 2020-05-29T14:34:51Z
dc.date.issued 2020-05-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152656
dc.description.abstract [cat] Actualment dins els centres educatius trobem canvis en la seva metodologia de treball, han passat de ser unes escoles tradicionals a innovadores on basen la seva ensenyança al treball per ambients d’aprenentatges. Aquest treball aporta nous objectius, finalitats i reptes els quals han d’anar acompanyats d’un canvi de mirada i de rol per part de l’adult i de les famílies. Amb la incorporació d’aquesta nova metodologia d’aprenentatge, s’ha donat més importància al coneixement matemàtic a educació infantil, ja que dins les escoles tradicionals no solien oferir materials de lògica matemàtica fins a edats més avançades. Algunes de les escoles d’Educació Infantil de Mallorca ja han posat en marxa aquests Ambients d’aprenentatge i dins ells hi trobem un destinat a les matemàtiques. En el present treball s’explicarà en què consisteix aquesta metodologia, d’importància que tenen les matemàtiques a l’etapa d’educació infantil i una comparativa d’algunes escoles de Mallorca que han introduït aquest ambient matemàtic dins les seves aules.
dc.description.abstract [eng] At present in the educational centres find changes at his methodology of work, have passed of being some traditional schools at innovators where base his work at the work for ambients of learnings. This work contributes new aims, purposes and challenges which have to go accompanied of a change of gaze and of attitude for part of the adult and of the families. With the incorporation of this note methodology of learning, has given more importance at the mathematical ken at childish education, since in the traditional schools did not use to to offer materials of mathematical logic until ages more advanced. Some of the schools of Childish Education of Mallorca already have set up these Ambients of learning and in them find a destined at the maths. At the present work will explain at what consists this methodology, of importance that have the maths at the stage of childish education and a comparative of some schools of Mallorca that have introduced this mathematical ambient in his classrooms.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 510 - Consideracions fonamentals i generals de les matemàtiques ca
dc.subject.other Canvis ca
dc.subject.other Ambients d’Aprenentatge ca
dc.subject.other Coneixement matemàtic ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.subject.other Ambient matemàtic ca
dc.subject.other Change ca
dc.subject.other Ambients of learning ca
dc.subject.other Mathematical ken ca
dc.subject.other Childish Education ca
dc.subject.other Mathematical ambien ca
dc.title Ambients matemàtics a Educació Infantil de diferents centres de Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics