El tractament de la interculturalitat a l’Educació Infantil de segon cicle d’Espanya, Alemanya, França i Austràlia

Show simple item record

dc.contributor Genovart Rapado, María Consolación
dc.contributor.author Llompart Ramírez, Aina
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-08T17:24:39Z
dc.date.available 2020-06-08T17:24:39Z
dc.date.issued 2020-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152782
dc.description.abstract [cat] En l’actualitat vivim en una societat intercultural a causa de les diferents i innombrables migra-cions que hi ha hagut al món al llarg dels anys, i com a conseqüència de la quantitat d’alumnat procedent d’altres països, amb cultures, religions i llengües diverses, les quals s’ha incrementat de manera significativa. La interculturalitat és l’intercanvi entre dues o més cultures mitjançant el diàleg i el respecte. L’anàlisi dels sistemes educatius de diversos països permet comparar i establir similituds i di-ferències entre ells, per tal d’incorporar els canvis adients i adoptar les mesures necessàries per una correcta integració escolar dels nouvinguts. En conseqüència Espanya, Alemanya, França i Austràlia han elaborat protocols específics que faciliten la incorporació de les diferents cultu-res que es poden trobar dins l’àmbit escolar i fomentar així de manera correcta i satisfactòria la integració a la societat amb la qual conviuen. ca
dc.description.abstract [eng] Nowadays, we live in an intercultural society due to the different and innumerable migrations that have occurred in the world over the years and as a result the number of students from other countries, with different cultures, religions and languages has been increased significantly. In-terculturality is the exchange between two or more cultures through dialogue and respect. The analysis of educational systems in several countries allows the comparison and establish-ment of similarities and differences between them and thus incorporate the appropriate changes and adopt the necessary measures for the correct integration of newcomers to school. As a re-sult, Spain, Germany, France and Australia have developed specific protocols that facilitate the incorporation of the different cultures that can be found within the school environment and thus promote the integration and correctness of the society in which they coexist. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Interculturality ca
dc.subject.other Childhood education ca
dc.subject.other Spain ca
dc.subject.other France ca
dc.subject.other Australia ca
dc.subject.other Interculturalitat ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.subject.other Espanya ca
dc.subject.other França ca
dc.subject.other Austràlia ca
dc.title El tractament de la interculturalitat a l’Educació Infantil de segon cicle d’Espanya, Alemanya, França i Austràlia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record