El joc com un recurs didàctic per a l’educació musical

Show simple item record

dc.contributor Gelabert Gual, Llorenç
dc.contributor.author Castaño Forteza, Adrián
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-09T21:23:58Z
dc.date.available 2020-06-09T21:23:58Z
dc.date.issued 2020-06-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152823
dc.description.abstract [cat] En aquest treball de fi de grau pretenem mostrar la importància de la utilització dels jocs en el mon educatiu i, principalment, en l’àmbit musical; sempre tenint en compte que la musica forma part de l’àrea d’educació artística en l’etapa d’educació primària. El joc es pot considerar com un recurs educatiu pels infants amb edats compreses entre sis i dotze anys en el procés d’ensenyança i aprenentatge on poden adquirir diferents habilitats, destreses i coneixements. L’objectiu és analitzar i reflexionar sobre la utilitat i la importància que el joc musical desenvolupa com a eina en Educació Primària en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Per poder aconseguir-ho, es dura a terme una proposta didàctica que consistirà en un banc de recursos destinat pels infants de tercer d’educació primària per observar la relació que existeix entre el joc i la musica. Es treballaran diferents valors com la cooperació i el respecte per afavorir les relacions socials i el treball en equip. ca
dc.description.abstract [eng] In this end – of – degree work we intend to demonstrate the importance of using games in education and mainly, in music subject, taking into account that it is part of art areas in primary grades. The game can be considered an educational resource for children aged between six and twelve years in teaching and learning process, being then when they can acquire different skills and knowledge. The objective is to analyze and reflect on the usefulness and importance that the musical practice develops as a tool in the primary education during this process. In order to archive this, a didactic research proposal will be carried out; consisting on a resource bank earmarked for third grade children to observe the relationship between playing and practicing music. Different values will be worked on such as cooperation and the respect for promoting social relations and teamwork. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 78 - Música ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.subject.other Musica ca
dc.subject.other Joc ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Primary education ca
dc.subject.other Music ca
dc.subject.other Play ca
dc.subject.other Learning ca
dc.title El joc com un recurs didàctic per a l’educació musical ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics